Zamyslenie na deň 14.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 65,17-25

17  Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu.   18  Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, ajhľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť.   19  Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.   20  Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len sto rokov dožil.   21  Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie.   22  Nebudú stavať, aby iný býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk.   23  Nebudú sa nadarmo namáhať, ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových, a spolu s nimi aj ich výhonky.   24  Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.   25  Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svätom vrchu – vraví Hospodin.


Na Božie zasľúbenie sa dá spoľahnúť. To, čo je opísané v dnešnom texte, sa nám zdá až príliš vzdialené, nereálne, a predsa to má dosah na náš súčasný život. Pred dvanástimi dňami sme boli v nemocnici povzbudiť jednu sestru. Okrem iného som sa jej spýtal, či sa teší na nebo. Odpovedala, že „ÁNO, a veľmi.“ Tak som sa pridal, že aj ja. Domov sme šli veľmi povzbudení. Dnes ideme tej sestre na pohreb, ale verte, či nie, nie som z toho smutný, lebo viem, že sa raz s ňou stretneme. Predsa žijeme pre večnosť. To dáva životu zmysel. Prajem každému nielen na dnešný deň, ale na každý, aby sme si vzájomne pripomínali nebo.
Autor: Dušan Roháček
Pieseň: ES 676


Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať. Nehemiáš 2,20

Lebo my sme Boží spolupracovníci. 1.Korintským 3,9


IZAIÁŠ 45,1-8 :: MODLÍME SA ZA: SLOVENSKÁ VES (TA)