Zamyslenie na deň 14.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Zjavení
Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Ján 1,17
(Medzinárodný aliančný modlitebný týždeň)


1.Korintským 2,1-10

1 Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; 2 lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 3 A ja som bol u vás i slabý i bojazlivý a veľmi prestrašený, 4 moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú, 7 ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, 8 a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali; 9 ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. 10 Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie.


Múdrosť v Bohu. Nie každému sa podarí vyštudovať. Niekomu na to chýbajú peniaze, inému zdravie alebo odvaha, ďalšiemu možno potrebné schopnosti či trpezlivosť. Je preto vzácne, keď človek napríklad zmaturuje, ba získa nejaký titul a popri tom aj mnohé poznatky a vedomosti. O takom človeku ľudia obyčajne povedia, že je múdry. Nie vždy však taký človek musí byť skutočne múdry. Slovo Božie má iné parametre múdrosti. Pozná omnoho vyššiu a vzácnejšiu múdrosť, ako je tá ľudská alebo svetská. Ani človeka nehodnotí podľa toho, koľko má titulov alebo ako „múdro“ dokáže rozprávať. Sám Pán Ježiš na konci Svojej Kázne na vrchu povedal, kto je skutočne múdry, že je to človek, ktorý počúva Božie slovo a aj ho plní. To znamená, že k múdrosti života patrí nielen poznať Evanjelium, ale ho aj žiť. Som Pánu Bohu veľmi vďačný, že mi rodičia, keď som mal šesť rokov, na môj skromný pracovný stolík k Šlabikáru priložili aj Bibliu, a to so slovami, nech ma ona ako tá najvzácnejšia múdrosť sprevádza na ceste životom. Milý priateľu, ak miluješ Pána Ježiša a Jeho slovo a svoj život staviaš na tomto základe, pamätaj, že nič múdrejšie konať nemôžeš! Takých ľudí On totiž najviac potrebuje na budovanie Svojho kráľovstva a chce aj teba použiť na mocné svedectvo, aj keby si sa cítil nevzdelaný, slabý a bojazlivý.
Autor: Miroslav Hvožďara ml.
Pieseň: ES 626


Hospodin bol s ním; a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil. 1.Mojžišova 39,23

Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. 2.Korintským 3,5


Ján 2,1-11 :: Rímskym 12,(4-8)9-16 :: Žalm 55 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Polárka

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby