Zamyslenie na deň 12.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 16,16-24

Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením prinášala svojim pánom bohatý zárobok. 17 Nasledovala Pavla a volajúc za nami, hovorila: Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. 18 A robila to mnoho dní. Ale Pavel sa hneval a obrátiac sa, povedal tomu duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu.19 Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili Pavla a Síla a vliekli ich na námestie pred (mestský) súd; 20 i predviedli ich pred sudcov hovoriac: Títo ľudia búria naše mesto; sú Židia 21 a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme prijať, ani zachovávať. 22 Súčasne aj zástup povstal proti nim a sudcovia strhli z nich rúcho a rozkázali ich zbičovať. 23 Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady.


Za dobrotu na žobrotu. Príbeh o veštiacej slúžke vyzerá tak trochu ako z hororu. Je to zápas dvoch duchovných mocností, v ktorom ide o človeka a o jeho život. Hoci démon naoko potvrdzuje Božích poslov v ich povolaní, nejde mu o skutočné svedectvo o Bohu. Chce ľudí okolo zmiasť, aby si azda mysleli, že je to jedno, akého ducha počúvajú. Ale zlé a dobré ovocie nenájdeme na tom istom strome. Boh neznáša kompromis so žiadnym zlom. A nemali by sme to robiť ani my. Neveriacim ľuďom z tohto sveta je jedno, akým spôsobom zarobia peniaze. Česť, slušnosť, morálka, to sa ani dnes nenosí. A ako vidno, ani vtedy, dávno pred nami, neboli ľudia čestnejší a lepší. Spojili sa aj s diablom. Aj dnes sa zahrávajú so zlým, len aby dosiahli svoje… A často otvorene škodia Božím ľuďom. Ako na to reagujeme, keď si konáme svoju prácu a ľudia nás za to odmietajú, ohovárajú, trescú?! Pavol a Sílas dostali nespravodlivý a dosť krutý trest za to, že darovali Božiu slobodu zotročenému dievčaťu. Pre svoju vieru v Ježiša Krista to znášali, lebo: „Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť, ó to je blaho, nad ktoré niet!“ Dnešné Božie slovo sa končí dosť negatívne a bolestne, ako aj niektoré naše dni. A vtedy nepomáha nič iné, len sa prestať ľutovať, vložiť sa do Božích rúk a od Neho očakávať pomoc.
Autor: Eva Kolesárová
Pieseň: ES 474


Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela – znie výrok Hospodina, Pána. Ezechiel 39,29

Ak ste uverili v Krista, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým. Efezským 1,13


Marek 11,(20.21)22-26 :: MODLÍME SA ZA: Neded (Dn)