Zamyslenie na deň 11.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Veľkej noci. Quasimodogeniti (Ako práve narodené deti. 1.Petrov 2,2)
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petrov 1,3


1.Petrov 1,3-9

3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: 4 k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, 5 ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. 6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, 7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 8 Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 9 dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.


Nestratiť radosť zo života. V živote učeníkov boli prvé dni po vzkriesení Pána Ježiša (podľa mňa) veľmi podobné tým našim: Skutočne Ježiš žije? Veď Ho nevidíme! Nie je to iba sebaklam? Prečo tu nie je s nami osobne? Veď nás miluje! Nastala skúška viery, valcujú nás pochybnosti, zlyhania. A vynára sa otázka: Môžeme veriť v nebo a nádherný život po smrti, keď sa Boh stráca v každodennej realite tu a teraz? Dnešný text prináša nádej, akési svetlo práve pre čas skúšok – prináša Božie zasľúbenia: – – tak ako som vzkriesil Svojho milovaného Syna z mŕtvych, tak z lásky k tebe znovuzrodím živú nádej v tvojom srdci (dnešná nedeľa nesie názov Quasimodogeniti = ako znovunarodené deti); – – odložil som ti dedičstvo a nik ti ho nevezme ani sa nestratí; – – moja moc zachováva tvoju vieru, nemusíš sa báť, že si slabý; – – tvoja vyskúšaná viera ti raz bude na chválu a má pre Mňa vysokú hodnotu… – – V texte je ešte viac Božích zasľúbení. Vypíšme si ich na lístok, aby sme si ich mohli pripomínať! To všetko koná náš dobrý nebeský Otec, aby sme NESTRATILI RADOSŤ ZO ŽIVOTA, napriek smutným udalostiam, či ťažkostiam. Radostný človek je dôveryhodným svedkom dobrého Boha. Zatrpknutý hundroš plný pesimizmu to bude mať pri svedčení ťažké.
Pieseň: ES 55
Autor: Daniel Kobyľan


Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. Žalm 62,11

Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Matúš 6,21


Ján 20,19-20(21-23)24-29 :: Izaiáš 40,26-31 :: Ján 21,1-14 :: Žalm 116 :: Modlíme sa za: Evanjelickú bohosloveckú fakultu