Zamyslenie na deň 11.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 12,11-21

11  Stal som sa nerozumným, keď som sa chválil. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nestojím predsa v ničom za onými veľapoštolmi, aj keď som nič.   12  Veď dôkazy o tom, že som apoštol, pôsobili medzi vami vo všetkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a prejavoch moci.   13  Lebo v čom ste boli ukrátení proti ostatným cirkevným zborom, ak len nie v tom, že ani ja sám nebol som vám na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu!   14  Ajhľa, teraz už po tretí raz ochotný som prísť k vám, a nebudem vám na ťarchu! Veď nehľadám vaše veci, ale vás. Nepatrí sa zaiste, aby deti zhromažďovali rodičom poklady, ale rodičia deťom.   15  Ja veľmi rád vynaložím všetko, aj seba samého vynaložím za vaše duše. Keďže vás ja teda tak veľmi milujem, máte ma vy menej milovať?   16  Dobre teda, nebol som vám síce na ťarchu, ale som vraj chytrák a podviedol som vás.   17  Či som vás vykorisťoval niektorým z tých, čo som poslal k vám?   18  Poprosil som Títa a spolu s ním poslal som onoho brata. Vykorisťoval vás vari Títos? Či sme nepokračovali v tom istom duchu, v tých istých šľapajach?   19  Už dávno si myslíte, že sa bránime pred vami. Pred Bohom v Kristovi hovoríme: to všetko je, milovaní, na vaše vzdelávanie.   20  Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nechcel, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nechceli; aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohovárania, našepkávania, pýchy, nepokojov;   21  aby ma môj Boh neponížil u vás pri mojom opätovnom príchode, a aby som nemusel oplakávať mnohých, ktorí predtým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa dopustili: z nečistoty, smilstva a bezuzdnosti.


Evanjelium na prvom mieste. Apoštol Pavol neváha pred korintskými odhaliť svoje vnútro. Priznáva, že sa stal nerozumným, keď sa chválil, hoci len slabosťami (5. v.). Nechce, aby jeho prítomnosť v cirkevnom zbore vyvolala dojem vykorisťovania, aby bol dôvodom na svár, závisť, hnev, hádky, ohovárania, našepkávanie, pýchu a akýkoľvek nepokoj (20. v.). Urobil pre nich viac, ako pre iné cirkevné zbory. Zraňovalo ho, že o ňom kresťania v Korinte pochybovali a nerozumeli mu. A to sú tí, o ktorých kedysi povedal, že len čo sa medzi nimi utvrdilo svedectvo o Kristovi, boli obohatení každý slovom a nemali nedostatok v nijakom dare milosti (1K 1,5-7)! On však nechce, aby trpela Kristova vec. Dôkazom toho je jeho trpezlivosť. Je ochotný vynaložiť všetko, aj seba samého dať za nich, len aby boli zachránené ich duše. Túži im odovzdať evanjelium ako vzácny poklad. Stará sa o nich ako o svoje deti. Tak veľmi ich miluje! K takejto láske volá aj ich. To všetko má slúžiť na ich duchovné vzdelávanie. Aj do nášho života prichádzajú skúšky. Spôsoby sveta prenikajú do našej mysle a ovplyvňujú nás. Neraz nám ide viac o našu povesť, o vlastné ego, ako o to, aby evanjelium v nás víťazilo. Slovo Božie nás volá, aby sme žili inak, ako neveriaci. Nech sa zlo neusídli v nás, ale meradlom všetkého nech je na prvom mieste evanjelium!
Autor: Vladimír Ferenčík
Pieseň: ES 539


Pane, teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. Žalm 119,14

Kráľovstvo nebeské podobné je kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Matúš 13,45-46


2.KORINTSKÝM 6,1-10 :: MODLÍME SA ZA: RIMAVSKÁ PÍLA (RI)