Zamyslenie na deň 1.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

NOVEMBER
Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. 2.Petra 1,19


2.KORINTSKÝM 7,2-16

2  Prijmite nás! Nikomu sme nekrivdili, nikoho nezničili, nikoho neoklamali.   3  Nehovorím to, aby som vás odsúdil; veď som už predtým povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu umierali aj spolu žili.   4  Úplne vám dôverujem, často sa chválim vami naplnený potešením, oplývam radosťou pri všetkom našom súžení.   5  Veď aj keď sme prišli do Macedónie, nemalo naše telo nijaký odpočinok, ale tiesnení sme boli všelijako; zvonku borby, zdnu obavy.   6  Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás príchodom Títovým.   7  A nielen jeho príchodom, ale aj potešením, ktorým ste ho vy potešili, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení, o vašom horlení za mňa, takže som sa tým väčšmi zaradoval.   8  A tak, ak som vás aj zarmútil v liste, neľutujem, keď som aj ľutoval; vidím totiž, že vás ten list zarmútil, čo aj len nakrátko.   9  Teraz sa radujem, nie preto, že ste sa rmútili, ale že ste sa rmútili na pokánie. Rmútili ste sa totiž podľa vôle Božej, aby ste v ničom nemali pre nás škodu.   10  Lebo zármutok podľa vôle Božej pôsobí pokánie na spasenie, a to netreba ľutovať; ale zármutok sveta pôsobí smrť.   11  Ajhľa, už to, že ste sa rmútili podľa vôle Božej, aké snaženie vyvolalo u vás: akú obranu, akú nevôľu, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, akú odvetu! Vo všetkom dokázali ste sa čistými v tejto veci.   12  Keď som vám teda aj písal, nepísal som pre toho, čo sa dopustil krivdy, ani pre toho, čo sa mu stala krivda, ale preto, aby sa prejavila vaša dobrá vôľa k nám pred Bohom.   13  Tomu sme sa potešili. Popri tomto svojom potešení ešte väčšmi sme sa zaradovali radosti Títovej, že pookrial na duchu medzi všetkými vami.   14  Veď ak som sa pred ním v niečom pochválil vami, nezahanbili ste ma, ale ako sme vám vo všetkom pravdu hovorili, tak sa aj naša chvála pred Títom dokázala pravdou.   15  A jeho srdce naklonené vám je ešte viac, keď sa rozpomína na poslušnosť všetkých vás, ako ste ho prijali s bázňou a chvením.   16  Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.


Utrpenie a potešenie. Na ceste života musíme občas prechádzať rôznymi ťažkosťami a utrpením. Neraz sa cítime podobne, ako apoštol: „…zvonku borby, zdnu obavy“ (v. 5). Apoštol nám odovzdáva cennú skúsenosť viery – na to všetko nebol sám. Nebol opustený od svojho Pána ani od bratov vo viere. Pán Boh ho potešil príchodom Títa, keď mu priniesol dobré správy o korintských kresťanoch, ktorí po prísnom napomenutí činili pokánie. To bola pre Pavla veľká radosť. Z jeho slov vidno veľkú lásku k bratom a sestrám v Korinte a ako veľmi mu záležalo na tom, aby nezblúdili na ceste viery. Utrpenie prichádza do nášho života často vo vzťahoch voči tým, ktorých milujeme. Naše telo aj naša duša trpí odmietaním, neporozumením. Trpíme aj vtedy, keď nás trápi svedomie pre neposlušnosť voči Pánu Bohu. Je dobré, keď nás má kto s láskou napomenúť a je veľkým Božím darom, že môžeme činiť pokánie. Veď najdôležitejšie je, aby sme neminuli cieľ svojho života – vojsť do večného Božieho domova. Nezabúdajme, že nikdy nie sme opustení naším Pánom! Práve v týchto dňoch si viac ako inokedy uvedomujeme svoju pominuteľnosť. Pavol i mnohí svedkovia viery zostali verní i v súženiach a zanechali nám príklad. Nasledujme aj my svojho Pána a zostaňme verní! On je ten, ktorý nás miluje a potešuje i v trápení.
Autor: Ľubomír Trnavský
Pieseň: ES 503


Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia. Žalm 109,31

Preto sa nehanbí menovať ich bratmi. Židom 2,11


SKUTKY APOŠTOLOV 17,1-10 :: MODLÍME SA ZA: PUSTÉ ÚĽANY (BA)