Zamyslenie na deň 1.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

OKTÓBER
Heslo mesiaca: Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. Žalm 38,10


Galatským 3,15-18

15 Bratia, po ľudsky hovorím: Platnú zmluvu človeka predsa nikto neruší, ani nič k nej nepridáva. 16 A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus. 17 Hovorím teda: zákon, vydaný po štyristo tridsiatich rokoch, neruší platnú zmluvu Božiu, aby zmaril zasľúbenie. 18 Ale ak je dedičstvo zo zákona, tak nie je zo zasľúbenia. Ale Abrahámovi ho dal Boh z milosti skrze zasľúbenie.


U Pána Boha v chladničke. Patrí k určitým zásadám slušnosti, čo si môžete dovoliť, keď prídete na návštevu do cudzieho domu. Môžete si sadnúť, ak vám ponúknu stoličku, môžete si niečo zajesť, ak pred vás na stôl položia jedlo a môžete si zobrať niečo piť, ak vás ponúknu. Ale určite nie je normálne prísť na návštevu a z ničoho nič sa pozrieť do ich chladničky či špajze. To sú veci, ktoré sa nepatria. Ak ste na návšteve, platia pre vás úplne iné pravidlá, ako pre domácich. Kým som sa neoženil, chodil som do domu svojej manželky ako cudzí, ako návšteva, ale keď som sa oženil, stal som sa členom ich rodiny. Obrazne povedané, špajza ani chladnička už pre mňa nie sú zatvorené. Som súčasťou rodiny, novej rodiny, do ktorej patrím a som jej riadnym členom so všetkými právami, ale aj povinnosťami. Týmto obrazom by sa dali jednoducho vysvetliť slová apoštola Pavla. Už nie sme v Božom dome návštevou, ktorá má obmedzené pravidlá, ale stali sme sa súčasťou Božej rodiny. Boh nás zo Svojej milosti prijal za Svojich synov a dcéry skrze vieru v Ježiša Krista. Umožnil nám tak prístup aj tam, kde sa návšteve vojsť nepatrí. Skrze Božie zasľúbenia sa nám otvorili dvere Božieho domova, a tým, že sme deťmi, máme nárok aj na dedičstvo v nebesiach. Milý brat a milá sestra, aj dnes mysli na to, aké veľké možnosti máme vďaka tomu, že sme sa stali súčasťou Božej rodiny a buď Bohu za to vďačný!
Autor: Jaroslav Petro
Pieseň: ES 245


Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk! Žalm 90,17

Ježiš hovorí: Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia. Ján 15,5


Matúš 6,1-4 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš (Lo)