Zamyslenie na deň 9.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.PETRA 3,18-22

18 Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom,   19 v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom,   20 neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.   21 Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista,   22 ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú Mu anjeli, mocnosti a moci.


Každý má rovnakú šancu na spásu. Raz som sa stretol s Lutherovou myšlienkou: „Niektorí ľudia nemohli počuť čisté Evanjelium po celý život. Tí dostanú ešte jednu príležitosť po smrti.“ Teraz mnohí zakričia: „Nie! Kto sa nerozhodne počas života, nemá možnosť na spásu!“ Lenže Peter píše: „Ježiš zostúpil k duchom ľudí, čo zomreli pri Potope.“ Priniesol im slová večného života (Ján 6,63-68). On je naozaj Dobrý Pastier, ktorý túžobne hľadá stratenú ovečku. Nezastavia Ho ani brány pekelné! Zachráni však len tých, čo Mu to dovolia. Čo Mu zo srdca veria. Nikomu neprajem ani chvíľu v pekle. Preto pomáhajme ľuďom k viere! Nech sú zachránení! Hovorme im Evanjelium, aby už zaživa prijali Krista. Ak ostanú bez Neho, možno ich bude hľadať aj v pekle, ale určite zažijú príliš veľa hrôzy. Prečo milujúci Boh nechal umrieť ľudí pri Potope? Snáď, aby boli ochotnejší prijať slová spásy, keď Kristus zostúpi do podsvetia. Mnohé zlo Boh dopúšťa, aby sme boli ochotnejší uveriť v spasenie. Potopou nás učí ešte jednu vec. Aby sme správne chápali krst. V ňom umiera naše hriešne sebectvo. Krst sa nekončí v kostole. Pokračuje, keď nechávame Krista, aby pochovával naše zlé vášne a žiadosti. On má potom viac miesta, aby v nás žil a vdychoval nám nový, čistý, duchovný život. Život lásky, radosti a pokoja.
Autor: Peter Dubec
Pieseň: ES 676


Ja v zhromaždeniach budem dobrorečiť Hospodinovi.  Žalm 26,12

Deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom a chválili Boha.   Skutky apoštolov 2,46-47


SKUTKY APOŠTOLOV 8,26-39 :: MODLÍME SA ZA: ČIERNA LEHOTA (GE)