Zamyslenie na deň 10.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini
(Milosti Hospodinovej je plná zem. Žalm 33,5)
Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život. Ján 10,11.27.28


JÁN 10,11-16(27-30)

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.   12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa;   13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce.   14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje,   15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce.   16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.

27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.   28 Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.   29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.   30 Ja a Otec sme jedno.


Môj Ježiš. Z týchto slov Pána Ježiša Krista, v Jeho učeníkoch zo všetkého najviac vzniká celoživotná istota a skutočná radosť žiť. Každý z veriacich môže povedať: Mám Pána Ježiša, môjho osobného Pastiera. On je môj dobrý Pastier. – – Ovčince v Izraeli stavali tak, aby mali len jeden vchod. Do tohto vchodu si na noc každý dobrý pastier ľahol. Akékoľvek zlo pre ovečku tak muselo prejsť najprv cez neho. Je taký aj môj osobný dobrý Pastier? Stará sa o mňa tak obetavo, že aj Svoj život dal za mňa! Ku mne sa zlo nedostane, musí prejsť najprv cez Neho. Môj dobrý Pastier je najlepšia istota a skutočná radosť žiť. Hoci má veľa ovečiek, mňa dobre pozná. Hneď vedel, keď som sa stratil a chýbal som Mu. Hľadal ma, kým ma nenašiel a zachránil ma. I vtedy, keď som už o záchranu nestál, keď mi bolo veľmi smutno žiť v neistote. Viem, aké to je, keď ma nesie na Svojich pleciach domov a viem, akú má zo mňa radosť. – – On sa postará o všetky ovečky. Sám povedal, že má aj iné ovečky v inom ovčinci a cíti sa za ne zodpovedný. Rád komukoľvek ukážem, kde sa dá nájsť tento dobrý Pastier. Lebo On je najlepšia istota na celom svete a skutočná radosť žiť!
Autor: Jerguš Olejár
Pieseň: ES 288


Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré Hospodin dal skrze Svojho služobníka Mojžiša.  1.Kráľov 8,56

Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí.  1.Tesalonickým 5,24


ŽALM 136 :: 1.PETRA 2,21B-25 :: MODLÍME SA ZA: DETSKÚ MISIU