Zamyslenie na deň 3.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.Timoteovi 3,1-9

Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.   Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní,   neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru,   zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha.   Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj.   Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami,   stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy.   Ako sa Jannes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere.   Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozumnosť bude taká zjavná všetkým, akou sa stala nerozumnosť tamtých.


Akým svedectvom bude dnes môj život? Naplním Pavlove slová, alebo sa stanem svetlom uprostred tmy? Text, ktorý nás dnes sprevádza, nie je nijako pozitívny. Veď kto by sa tešil zo zlých správ? Pavol podáva Timoteovi akési opozitum hymny lásky, ktorú mnohí kresťania poznajú spamäti. Naučili sa ju, pretože to vnímali ako dôležité. Kto by sa však učil naspamäť dnešný Pavlov výpočet nelásky? Napriek tomu by sme tieto slová nemali prejsť iba s povzdychom nad svetom. Aj ja osobne sa potrebujem pozrieť, či mi náhodou nehrozí, že naplním apoštolove slová a prispejem tak k ťažkým časom. Som rozhodnutý žiť dnes viac hymnu lásky než svoje sebectvo? Potvrdím silu viery svojimi skutkami, alebo ju popriem? Na druhej strane je tu výzva k vďačnosti. Boh nás nenecháva v nevedomosti, ale cez Pavlove slová nás nabáda k ostražitosti. Nenechajme sa vtlačiť do pozície kresťanov šomrúcich na zlý svet. Naopak – s prichádzajúcimi znameniami doby je bližšie aj príchod Mesiáša. Nezatrpknime, ale očakávajme Ho! Nesmieme zabúdať, že všetko zlo je pominuteľné a na konci budú pred Pánom Ježišom zjavené všetky úmysly srdca. Slovo nás vyzýva, aby sme aj dnes svietili uprostred tohto sveta ako hviezdy vo vesmíre. Preto sa aj dnes povzbudzujme, aby sme obstáli! (ES 646)                        Peter Podlesný


Lebo Hospodin mocností rozhodol; kto to zruší? Jeho ruka je vystretá; kto ju odvráti?  Izaiáš 14,27

Keď Boh za nás, kto proti nám?      Rímskym 8,31


Lukáš 6,43-49 :: Modlíme sa za: Vrbové (Ba)