Zamyslenie na deň 28.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť veľkonočná

MAREK 16,9-20

9 A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.   10 Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali.   11 Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili.   12 Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa.   13 Aj títo šli oznámiť to ostatným; ale ani im neuverili.   14 Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného.   15 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.   16 Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.   17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť,   18 hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.
19 Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej.   20 Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.


Tak ťažké uveriť. Ukrižovaný žije! Pretrhol hrubú čiaru smrti a začal niečo nové, nevídané, nekonečné. To všetko, čo priniesol, čo urobil, nezostáva pod prikrývkou smrti, ale nanovo a naplno žiari v moci všade tam, kde sú srdcia ochotné veriť. Nie srdcia lenivé (Luk 24,25). Učeníci neverili proroctvám o Ježišovi, ktoré ohlasovali Jeho vzkriesenie. Neverili ani samotnému Pánovi Ježišovi, ktorý im to viackrát pripomínal. A neverili ani očitým svedkom. Len žalostili a plakali. Ježiš Svojím víťazstvom otvoril brány Božej konajúcej moci do tohto sveta tak naširoko, že ani Jeho najbližší tomu nevedeli uveriť. Iba osobné stretnutie s Pravdou prelomilo v ich srdciach tvrdosť a neveru. Aj my dnes máme problém veriť. Že by cirkev naozaj mohla mať taký vplyv? Vyháňať démonov, uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych? Evanjeliom vytrhávať stratených z pazúrov nivočiaceho klamára? Ani my neveríme, zúfame si presne ako zvyšok sveta. Ale osobné stretnutie s Pravdou prináša zmenu. Keď zažiješ Pravdu na vlastnej koži, keď stretneš Vzkrieseného tvárou v tvár, Božie Kráľovstvo sa stáva reálnym, hmatateľným. Stretni Ho aj dnes a nechaj si pretvoriť srdce, premeniť zmýšľanie a upraviť pohľad na život v Kráľovstve a Pán bude potvrdzovať Svoje Slovo znameniami a mocou presne tak dnes, ako aj vtedy.
Autor: Jozef Grexa ml.
Pieseň: ES 125


Dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.    Žalm 80,19

Ježiš Kristus zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.   2.Timoteovi 1,10


LUKÁŠ 24,13-35 :: (KÁZEŇ) 1.KOR 15,12-20 :: MODLÍME SA ZA: BUDIMÍR (KO)