Zamyslenie na deň 1.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na mesiac apríl:
Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do Svojho predivného svetla. 1.Petra 2,9


1.PETRA 1,22-2,3

22 Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte,   23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.   24 Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,   25 ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.
2:1 A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie,   2 ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,   3 keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý.


Máme dobrého Pána… už ste okúsili, že Pán je dobrý. Apoštol iste myslí na rozsiahlu diasporu tých, ktorým adresoval svoje listy a ktorí uverili jeho zvesti – a medzi nich patríme aj my. – Kto je tým Pánom, v čom sa prejavuje Jeho dobrota a k čomu zaväzuje? – Je to Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, Vykupiteľ, ktorý nás vykúpil drahou krvou (1Pt 1,19). On nám umožnil očistenie duší poslušnosťou pravde – Pravde, ktorou je On sám. Tak otvoril cestu nepokryteckej láske, ktorá má byť stála, úprimná, vzájomná. Má nás zdobiť, keď sme si vyzliekli „všetku zlosť…“, ako živým a večným Slovom Božím znovuzrodených z neporušiteľného semena Pánovho Slova, ktoré zostáva naveky a bolo nám zvestované ako evanjelium. – Namiesto holdovania hriešnym telesným žiadostiam je teraz v nás stála túžba po duchovnom raste, a teda aj po duchovnej potrave Slova: „…ako teraz narodené nemluvniatka túžte po duchovnom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý.“
Autor: Tomáš Gáll
Pieseň: ES 547


Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.  Žalm 30,2

Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista. 2.Korintským 1,5


1.KORINTSKÝM 5,6B-8 :: MODLÍME SA ZA: BZINCE POD JAVORINOU (PO)