Zamyslenie na deň 8.1.2024

Marek 1,40-45

40 Tu prišiel k nemu malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ 42 Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. 43 Prísne ho napomenul a hneď ho poslal preč. 44 Povedal mu: „Nie, aby si niekomu niečo hovoril, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“ 45 On však odišiel a začal o tom mnoho rozprávať a dookola rozširovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta a zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. No i tak za ním ľudia zovšadiaľ prichádzali.


Uzdravenie malomocného. „Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!“ Zažil si niekedy Ježišov dotyk? Je všade okolo nás. Vtedy, keď sa pozrieš na okolitú prírodu, na úsmev v očiach neznámeho, keď ťa pohladí detská rúčka. Ako hlboko sa nás vedia dotknúť takéto pocity? Sme ešte schopní ďakovať za každé ráno a nebrať ho ako samozrejmosť? Prijmime Ježiša, aby nás očistil ako malomocného. Lebo my takými naozaj sme. Nech Jeho láska žije v nás a cez nás v ďalších ľuďoch. Prinesme svoje srdce každý večer späť k Ježišovi, bez ohľadu na to, čo zažijeme cez deň, ako veľmi nás raní svet. Nechajme sa Ním očistiť a tak, ako mal malomocný priniesť obeť za svoje uzdravenie, rozdávajme Jeho lásku ďalej, nech Jeho svetlo svieti pred nami!

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju moc a ochotu viesť nás k zdraviu. Odpusť, že niekedy robím nezdravé veci a ničím sa. Upevňuj ma v Tvojom Duchu života, nech smerujem ku zdraviu. Amen.
Pieseň: ES 355
Autor: Jana Kilianová


Radujú sa pred Tebou, ako sa raduje pri žatve. Izaiáš 9,2
Zem, keď vpíja dážď, čo na ňu často padá, a rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Hebrejom 6,7


Skutky apoštolov 10,37-48 • Modlíme sa za: Gelnica (KoS)