Zamyslenie na deň 6.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 4,7-16

7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10 V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. 13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.


Svedectvo očitého svedka. V našej modernej dobe máme prístup k mnohým prístrojom, ktoré nám pomáhajú riešiť mnohé problémy nášho života. Existujú však aj také situácie, najmä pri autonehodách, kde nám prístroje nevedia povedať, kto tú haváriu zapríčinil a spoliehame sa radšej na svedectvo očitých svedkov: On bol pri tom, on všetko videl. Staručký apoštol Ján píše list svojim bývalým cirkevníkom alebo učeníkom, ktorí toho o kresťanstve ešte veľa nevedia a nemá poruke žiadne príručky ani učebnice o viere v Boha, z ktorých by im dal odpovede na mnohé otázky. On sám je však očitým svedkom života a pôsobenia Pána Ježiša Krista. Aj tento svoj list mladým kresťanom začína slovami: „Čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa nám ruky dotýkali, o tom svedčíme“. Ako radi by sme aj my počúvali jeho rozprávanie o živote Pána Ježiša?! Tu píše: „A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa“ (v. 14). Dôvodom bola Božia láska k nám, biednym, zatratenia hodným stvoreniam. Ďakujme Pánu Bohu za to, že sa tieto správy zachovali až do našich čias.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za svedectvá viery. Za tie minulé, aj dnešné. Odpusť, že málo túžime a zápasíme v modlitbách za to, aby bolo viac svedectiev. Konaj v našich životoch tak, aby sme videli Tvoje veľké veci! Amen.
Pieseň: ES 96
Autor: Emília Hrešková


Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré, alebo zlé. Kazateľ 12,14

A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. Už teda viac jeden druhého nesúďme. Rímskym 14,12-13


Ezechiel 34,23-31 •  Modlíme sa za: Kokava nad Rimavicou (RiS)