Zamyslenie na deň 5.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 19,1-10

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2 A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, 3 žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. 6 A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! 8 Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. 9 I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.


Stratený prípad? Zacheus (od Zachariáš – „Hospodin pamätá“) na Boha nepamätal. Na to, aby ľudia mohli predávať na trhu a používať cesty, od nich vyberal mýto pre „okupantov“. Poplatky zvyšoval, čím okrádal svojich. Židia v Zacheovi videli zradcu, ktorý sa vylúčil z vlastného národa aj cirkvi (slúžil nábožensky nečistým Rimanom). Zo ziskuchtivosti obetoval dobré meno i vieru. Stratený prípad. Stratený v očiach „slušných ľudí“ a podľa nich stratený aj v Božích očiach. Hoci Zacheus na Hospodina nepamätal, pre Pána ani tento stratený prípad nebol odpísaný (v.10). Ježiš vidí nádej i tam, kde my vidíme len stratený prípad. Kus Zachea je v každom z nás; ako on, ani my neraz nekonáme, čo od nás Pán čaká. Ježiš Zachea vyníma z jeho vyvýšenej osamelosti. Volá ho, aby zostúpil na pôdu skutočnosti, kde sa už nemusí tváriť, že Boha ani ľudí nepotrebuje. – – Pán Ježiš chce mať miesto i v našom príbytku a urobiť z nás ľudí nového života a nádeje. „Nikto nie je kresťanom raz a navždy. Znova a znova podliehame (hriechu), znova a znova potrebujeme vyslobodenie – Mesiáša, ktorý prišiel, prichádza a príde. To dúfam, tomu verím, to potrebujem“ (E. Kohák). – – Pane Ježišu, ďakujeme, že nik pre Teba nie je strateným prípadom! Daruj nám zacheovskú ochotu nezostať v Tvojej blízkosti takými, akí sme dosiaľ boli!
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že si všímaš tých, čo kvôli svojmu hriechu a Tvojmu odpusteniu neváhajú vzdať sa svojho imidžu, ako to urobil Zacheus. Prosíme, veď nás Tvojím Duchom, aby sa naša viera neobracala na svet a jeho ponímanie dôstojnosti, ale na Teba! Amen.
Pieseň: ES 482
Autor: Martin Šefranko


Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Príslovia 18,10

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Filipanom 4,6


2.Korintským 13,3-9 :: Modlíme sa za: Dudince (Ho)