Zamyslenie na deň 4.3.2024

Marek 11,1-11

1 Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ 2 Ježiš im povedal: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. 3 Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, 4 a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ 5 A potom im povedal: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľ, požičaj mi tri chleby, 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť.‘ 7 A on zvnútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ 8 Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. 9 A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. 10 Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 11 Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu?


Božia vôľa. Rozmýšľali ste už nad tým, prečo bývajú galérie také priestranné? Obrazy si predsa zvykneme pozerať zblízka. V blízkej vzdialenosti si môžeme prečítať ich názvy, odhaliť ťahy štetca či drobné detaily. Niektoré obrazy však potrebujú odstup. Aj v našich životoch sa deje veľa malých vecí, ktoré nám prídu zbytočné či priam nezmyselné: Kam to máme ísť? Aké zvieratko si máme pýtať? Naozaj oslíka? Vážne nám ho poskytnú? Niečo také nedôležite a, navyše, absurdné. Keď sme však na Božej strane, aj malé veci, ktorých význam nepoznáme, sa môžu stať súčasťou veľkého príbehu. Keď budeme verne hľadať Božiu vôľu v našom konaní, niektoré veci do seba zapadnú až neskôr. Ale zapadnú. Veď to, čo zajtra uvidíme, Boh videl už včera. – – No v našom príbehu vidíme aj presný opak: Pre ľudí, ktorí prišli klásť ratolesti pred Pána Ježiša, akoby všetko bolo jasné a zmysluplné. Vidia Jeho triumf a stávajú sa jeho súčasťou. Mnohé však v týchto okamihoch nepochopili a ich predstavy boli mylné. Tí istí ľudia sa už o pár hodín stanú temnou súčasťou toho najväčšieho príbehu. Hľadajme teda Božiu vôľu pokorne, celým srdcom a celou mysľou.

Modlitba: Bože, ďakujem, že riadiš svet múdro, hoci to nie vždy chápeme. Odpusť, že prehliadam veci, ktoré ma chceš naučiť. Oživuj môj duchovný zrak, nech chápem Tvoju výchovu a prijímam ju s radosťou. Amen.
Pieseň: ES 106
Autor: Pavol Trúsik


Hospodin je útočiskom pre Svoj ľud a pevnosťou pre Izraelitov. Joel 4,16

Slepý kričal ešte hlasnejšie: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš sa zastavil a povedal: „Zavolajte ho!“ Marek 10,48-49


Lukáš 14,(25.26)27-33(34-35) • Modlíme sa za: Komárno (DNS)