Zamyslenie na deň 24.6.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Toto je svedectvo Jána Krstiteľa: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján 3,30

Sudcovia 7,16 – 8,3

16 Rozdelil tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy; v krčahoch boli fakle. 17 Hovoril im: Pozerajte na mňa a robte podobne! Akonáhle prídem na okraj tábora, robte presne tak, ako ja budem robiť. 18 Keď ja zatrúbim na trúbe, zatrúbte aj vy všetci, ktorí ste so mnou okolo celého tábora, a volajte: Za Hospodina a Gideona! 19 Keď prišiel Gideon so sto mužmi, ktorí boli s ním, na okraj tábora na začiatku nočnej strednej stráže, práve keď rozostavili stráže, zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy, čo mali v rukách. 20 Všetky tri skupiny zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy. Potom chytili do ľavej ruky fakle a do pravej ruky trúby, trúbili a volali: Meč Hospodinov a Gideonov! 21 Každý si zastal na svoje miesto vôkol tábora; v tábore všetci pobehúvali a s revom utekali. 22 Kým oni trúbili na tristo trúbach, Hospodin obrátil v celom tábore meč jedného proti druhému. Tábor utekal až po Bét-Šittu, k Cerére, po breh Ábel-Mechóly, pri Tabbáte. 23 Vtedy boli povolaní mužovia Izraela z Naftálího, Ašéra a celého Menaššeho a prenasledovali Midjáncov. 24 Gideon rozoslal aj poslov na celé Efrajimské pohorie s odkazom: Zíďte proti Midjáncom a zaberte im vody až po Bét-Báru a Jordán. Vyzvali všetkých mužov z Efrajimu, a tí im zabrali vody po Bét-Báru a Jordán. 25 Zajali obe kniežatá Midjáncov, Óréba a Zeéba, a zabili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Potom prenasledovali Midjáncov; hlavu Óréba a Zeéba doniesli Gideonovi za Jordán.

8, 1 Mužovia z Efrajimu mu povedali: Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Midjáncom? A prudko sa s ním hádali. 2 Ale on im povedal: Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či paberky Efrajima nie sú lepšie ako oberačka Abíezerova? 3 Hospodin vám vydal do rúk midjánske kniežatá Óréba a Zeéba! Čo som ja mohol robiť v porovnaní s vami. Keď im to hovoril, ochabol ich hnev voči nemu.


Paralýzy našej dôvery. Čo všetko nám bráni dôverovať Božej moci? Biblický príbeh o Gideonovom nočnom boji poukazuje na viacero vonkajších a vnútorných nepriateľov. Strach je namieste. Môže vari 300 bojovníkov zvíťaziť nad bojovníkmi, ktorých je ako kobyliek a ich tiav ako morského piesku? Nie! Môže byť úspešný nočný útok? Nie! Aj skúsený bojovník je v tomto čase ukrytý pred démonmi noci. Ak niekto tvrdí pravý opak, podozrenie a pochybnosť o jeho zdravom rozume sú na mieste. A nakoniec, kto sa odváži vystúpiť proti zaužívaným zvyklostiam a spôsobom? V biblickom príbehu, v hluku, ktorý prebieha v nočnom ťažení proti Midjáncom, vyčnieva jeden hlas nad ostatné: Ja, Hospodin ti nanovo dokážem, že tvoj strach je nevhodný. Aj v temnej noci, aj v beznádejnej situácii sa postavím na tvoju stranu a nanovo ti dokážem, že som s tebou. Od teba očakávam, aby si Mi dôveroval a nebál sa počítať s Mojou pomocou. Aj takto by sme mohli zhrnúť odkaz pre Gideona, ktorý ani dnes nestráca nič na svojej aktuálnosti. Aj dnes sme pozvaní zahodiť svoj strach a vydať sa na cestu s tým najlepším Spoločníkom.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že nás vyslobodzuješ zo strachu! Odpusť, že niekedy máme málo viery prijať to. Prosíme Ťa za celý náš národ, najmä tých mocných, aby nemali strach konať spravodlivo, odolať vydieraniu a vyhýbať sa korupcii! Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Andrea Korečková


Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Žalm 19,8

Zástup sa opýtal Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.“ Lukáš 3,10-11


Lukáš 1,(5-25)57-66.80 • Skutky apoštolov 19,1-7 • Izaiáš 40,1-8(9-11) • Modlíme sa za: Lučenec (NoS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.