Zamyslenie na deň 23.9.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 19,1-12

1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom. 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. 3 Tu k nemu prišli farizeji a podrobili ho skúške: „Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?“ 4 Odpovedal im: „Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? 5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ 7 Oni mu povedali: „Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju?“ 8 Nato Ježiš povedal: „Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. 9 Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží.“ 10 Učeníci mu povedali: „Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.“ 11 On im odpovedal: „Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané. 12 Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“


Sieť lásky. Dnešný text je o prepustení manželky. Téma v mnohom veľmi zložitá. Ponúkam ďalší skutočný príbeh o odpustení alebo: „ako manželku neprepustiť!“ V istom africkom kmeni žila žena, ktorá podviedla svojho manžela. Bola mu neverná a podľa miestnych zvyklostí mala byť zhodená z vysokej skaly. Deň pred jej popravou, skoro ráno, na svitaní oklamaný manžel zostúpil do rokliny a pre svoju manželku, ktorá mala skončiť na jej dne, uplietol sieť. Odsúdená manželka to ani netušila. Bola to veľmi neobyčajná sieť, vytvorená z popínavých lián, ktorú natiahol až na dno priepasti. Oklamaný manžel ju, napriek všetkému, uplietol z lásky – k svojej nevernej manželke… Obdivuhodná láska muža k nevernej žene kdesi v ďalekej Afrike! Poprava bola vykonaná a odsúdená žena sa veľkou rýchlosťou rútila dole. Bola však zachránená, pretože jej milujúci manžel pre ňu uplietol neobyčajnú sieť. Môžeme ju nazvať sieťou lásky. Predstavte si ten čas, ktorý tomu venoval! Ako tie liany umne popretkával tak, aby sa sieť pri rýchlom páde a pohybe nepretrhla. O týchto manželoch síce nič nevieme, ale do dejín sa zapísali láskou, najmä manžel a jeho odpustenie nevernej manželke. Aj dnes precíťme, že na tom dne sme mali skončiť aj my, všetci, ale náš Pán aj pre nás uplietol „sieť lásky“.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám daruješ lásku, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Odpusť, že ju nie vždy žijem a konám podľa nej. Veď ma cestou Ježišovho kríža, na ktorom nám odpustil. Amen.
Pieseň: ES 497
Autor: Pavel Kušnír


Neboj sa, lebo nebudeš zahanbená, nehanbi sa, lebo nebudeš potupená. Izaiáš 54,4

Pavol píše: Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Filipským 3,13


Marek 12,41-44 :: Modlíme sa za: Súľov – Hradná (TuS)