Zamyslenie na deň 20.1.2024

1.Timotejovi 3,14-16

14 Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe, 15 aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. 16 Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.


Tajomstvo pobožnosti. Apoštol má nádej, že čoskoro navštívi Timotea. Ak by náhodou prišiel neskôr, radšej ho usmerňuje, aby vedel, ako je potrebné spravovať dom Boží, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a základ pravdy. Byť vo vedúcom postavení je veľká zodpovednosť, pretože cirkev patrí živému Bohu. Vedúcim cirkvi by sa človek nemal stať preto, že je populárny alebo obľúbený. Nemožno nikoho do tejto pozície pretlačiť, ani sám sa do nej nanominovať. Cirkev potrebuje vedúce osobnosti, ktoré budú mať úctu k pravde, ako v učení, tak aj v praktickom osobnom živote. Všetci veriaci, aj tí, ktorí o vedúcom mieste v cirkvi nikdy neuvažovali, by sa mali stotožniť so slovami apoštola, napĺňať ich v praktickom živote viery, lebo z Božieho pohľadu je to dobré a správne. Silu k tomu získame od Ježiša Krista. Veď On je tým veľkým tajomstvom pobožnosti, podstatou i obsahom našej viery, nevyčerpateľným zdrojom nádeje. Tajomstvom, ktoré neprestajne odhaľujeme, poznávame, prijímame. Sám Boh nám Ho zjavil: Slovo sa stalo telom, plné milosti a pravdy, prebývalo medzi nami, videli sme Jeho slávu, biedu poníženia i slávu vyvýšenia. Zvesť o Ňom sa neprestajne nesie ku všetkým národom, aby uverili v Neho. Konajme dobré dielo v cirkvi v akomkoľvek postavení. A tajomstvom našej vernosti, pobožnosti nech je On – náš Pán Ježiš Kristus.

Modlitba: Bože, ďakujem, že od nás vyžaduješ úctu k pravde. Odpusť, že nám viac imponuje popularita či obľúbenosť u ľudí. Daj, nech sa do vedenia Cirkvi dostávajú len ľudia, čo milujú Teba – Pravdu. Amen.
Pieseň: ES 242
Autor: Vladimír Ferenčík


Hospodin Svojou mocou stvoril zem a Svojou rozumnosťou rozpäl nebesá. Jeremiáš 10,12

Milovaný Syn Boží je pred všetkým a všetko pretrváva v Ňom. Kolosanom 1,17


5.Mojžišova 33,1-4(7.12-16) • Modlíme sa za: Hodruša – Hámre (HoS)