Zamyslenie na deň 19.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 3,20-30

20  Potom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani chleba zajesť.   21  Keď to počuli Jeho príbuzní, vyšli Ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu.   22  Ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov.   23  Zavolal si ich vtedy a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vyháňať satana?   24  Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstáť;   25  a keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstáť.   26  Keď aj satan povstane proti sebe samému a rozdvojí sa, nemôže obstáť, ale je s ním koniec.   27  Nikto nemôže vojsť silnému do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie, ak len prv nezviaže toho silného; len potom vylúpi mu dom.   28  Vpravde, hovorím vám, že všetky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia;   29  kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom.   30  (Povedal im to preto), lebo hovorili: Má nečistého ducha!


Blázon pre Boha. Blázon. Ľudia takto nazývajú toho, kto porušuje nejaké normy správania. Vykrikuje tam, kde to je nevhodné, robí veci, ktorým ľudia nerozumejú a nedokážu ich akceptovať. Ak ste niečo také zažili, možno ste nevedeli, čo robiť a cítili ste sa trápne. O to viac, ak ste toho človeka poznali, alebo bol dokonca vaším príbuzným. Asi podobne to prežívali aj Ježišovi príbuzní. Ježiš hovoril veci vybočujúce z normy, veci o Bohu, ktoré sa považovali za rúhanie a prísne sa trestali. Podľa príbuzných „postúpil z rozumu“. Bolo Ho treba umlčať, aby rodina nezostala v hanbe. Ježiš však nielen že hovoril veci vybočujúce z normy, ale On ich aj dokazoval mocou, ktorú mal, keď vyháňal z ľudí démonov. Preto prišli aj zákonníci z Jeruzalema, pretože Ježiš nebol iba „neškodným bláznom“. Namiesto toho, aby boli nadšení z Božej moci u Ježiša, obviňujú Ho, že to robí z moci diablovej. Aj apoštol Pavol sa stal v očiach tohto sveta bláznom, ako mu to povedal panovník Festus – „blázniš Pavle“. V 1. Liste Korinťanom vo verši 4 hovorí: „My sme blázni pre Krista.“ Tak je to s každým kresťanom, ktorý chce zostať verný pravde Božieho Slova. Bude považovaný za blázna a obviňovaný z „diabolských“ netolerantných postojov. Ježiš, Pavol a mnohí iní Boží svedkovia v dejinách sa rozhodli byť radšej bláznami pre Boha. A čo ty?
Autor: Miroslav Eštok
Pieseň: ES 462


Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov. Izaiáš 55,8

Ján povedal Ježišovi: Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňal démonov, ale nechodí s nami, preto sme mu bránili. Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu. Veď kto nie je proti nám, je za nás! Marek 9,38-39a.40


LUKÁŠ 6,27-35 :: MODLÍME SA ZA: KUNOVA TEPLICA (GE)