Zamyslenie na deň 18.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.PETRA 3,1-9

1  Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem, a v oboch napomínam, prebúdzam vašu čistú myseľ,   2  aby ste pamätali na predpovedané slová svätých prorokov a na prikázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zvestovali vaši apoštolovia.   3  Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s výsmechom   4  a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia.   5  Skryté im je totiž – lebo tak chcú – že nebesá boli oddávna, aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na Božie slovo,   6  a že niekdajší svet, pre nich vodou zatopený, zahynul.   7  Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.   8  To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.   9  Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.


Buď ako Oskar Schindler! Počas druhej svetovej vojny žil chlapík, neúspešný podnikateľ, ktorý sa rozhodol na vojne zarobiť. No Pán Boh zmenil jeho charakter natoľko, že tento kedysi vypočítavý, slizký a bezcharakterný Nemec nakoniec fyzicky zachránil pred smrťou 1200 Židov. A pritom, paradoxne, prišiel postupne o všetky peniaze, ktoré na vojne zarobil. Tento silný príbeh o pomoci a záchrane bol sfilmovaný ako Schindlerov zoznam a dokonca ocenený Oscarom. Dnešný text nás nabáda k zodpovednosti. Peter zdôrazňuje, že to, čo bolo predpovedané o konci sveta, sa stane realitou. A aj keď presný termín pozná iba Boh, znamenia a biblické proroctvá sa napĺňajú, ba niektoré sú naplnené už mnoho rokov. Preto k Tebe brat, sestra, prichádza Pán s jasnou výzvou: Staň sa apoštolom! Pomôž zachrániť čo najviac životov pre večnosť! Využi čas, kým trvá Božia milosť! Urob si aj ty svoj vlastný zoznam ľudí okolo seba, ktorí potrebujú večnú záchranu! A modli sa za nich! A Boh si ťa použije ako Svoj nástroj vo Svojom pláne na ich spasenie.
Autor: Laco Ontko
Pieseň: ES 473


Pane, som stiesnený, zastaň sa ma! Izaiáš 38,14

A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Rímskym 8,26


ŽIDOM 13,17-21 :: MODLÍME SA ZA: ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ (GE)