Zamyslenie na deň 13.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 9,1-12.29-31

1 Keď kráľovná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otázkami vyskúšať do Jeruzalema s veľmi početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli. 2 Šalamún jej však zodpovedal všetky otázky; nebolo takej, na ktorú by nevedel odpovedať. 3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť, dom, ktorý postavil, 4 jedlá jeho stola, obydlia jeho sluhov, pozornosť jeho obsluhovačov a ich oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, spaľované obete, ktoré obetoval v dome Hospodinovom, úžasom sa jej zastavoval dych. 5 Povedala kráľovi: Pravdou je, čo som počula vo svojej krajine o tvojich zariadeniach a o tvojej múdrosti. 6 Neverila som však tým slovám, kým som neprišla a nevidela na vlastné oči. No neoznámili mi ani polovicu tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula. 7 Šťastní sú tvoji mužovia a sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. 8 Požehnaný buď Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa tak obľúbil, že ťa dal na svoj trón za kráľa Hospodinovi, svojmu Bohu. Pretože tvoj Boh miluje Izrael, aby ho upevnil naveky, teba urobil kráľom nad ním, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. 9 Nato darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo balzamov a drahokamov. Ani nebolo takého balzamu, ktorý by kráľovná zo Sáby nebola darovala kráľovi Šalamúnovi. 10 Ale i sluhovia Chúramovi a sluhovia Šalamúnovi, ktorí priviezli zlato z Ofíru, priviezli santalové drevo a drahokamy. 11 Kráľ použil santalové drevo na schodište domu Hospodinovho i kráľovského paláca a na citary a harfy pre spevákov. Také niečo nebolo predtým v Judsku vidno. 12 Kráľ Šalamún dal zase kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, okrem toho, čo mu sama priniesla. Potom sa obrátila a odišla so svojimi sluhami do svojej vlasti.

29 Ostatné činy Šalamúnove, skoršie i neskoršie, sú zaznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šilónskeho a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Keď usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida, a namiesto neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.


Zďaleka. „Keď počula povesť o Šalamúnovi, prišla ťažkými otázkami vyskúšať Šalamúna do Jeruzalema.“ Podľa toho, ako prichádza do Jeruzalema (s veľmi početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamov), dedukujeme, že bola určite veľmi bohatá a mala všetko, na čo si len pomyslela a po čom zatúžila. A predsa je tu dôvod, pre ktorý sa rozhodla prekonať takú diaľku. Z juhu Ázie do Jeruzalema jej to v tej dobe na ťavách mohlo trvať aj tri roky. V podstate má všetko, po čom zatúži, a predsa hľadá niečo, čo je pre ňu nesmierne dôležité… Dôležitejšie, než zlato, drahé kamene, vzácne korenie… Prichádza do Jeruzalema, aby našla „svetlo“ – zmysel svojho života. Túži sa naučiť rozlišovať, čo je dobré a čo zlé v Božích očiach. Jej otázky boli zodpovedané. Dozvedela sa, že za všetkým tým je Boh, ktorý miluje a ochraňuje Šalamúna a jeho ľud. Kráľovná zo Sáby odchádza domov do svojej vlasti nadmieru spokojná, aby všetko, čo sa naučila, videla a počula, mohla využiť pre blaho svojho národa. – – Môžeš mať všetko hmatateľné na svete (ako kráľovná zo Sáby), ale nič z pozemského bohatstva ťa nedokáže uspokojiť a naplniť tvoje srdce poznaním a radosťou tak, ako poznanie, že je tu Niekto väčší, než Šalamún – samotný Ježiš Kristus. On je odpoveďou na všetky naše otázky.

Modlitba: Ďakujem Ti, Bože, za múdrosť, ktorú si dal Šalamúnovi a chceš ju dať aj nám! Odpusť, že si niekedy viac vážim múdrosť, ktorá nie je od Teba. Prosím Ducha Svätého, aby mi dal pravú Božiu múdrosť, ktorá prináša pokoj a lásku. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Alena Gombašanová


Hospodin je moja sila a pieseň, stal sa mi záchranou. Žalm 118,14

Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Rímskym 15,13


Amos 5,4-15 •  Modlíme sa za: Rankovce (KoS)