Zamyslenie na deň 1.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

OKTÓBER
Kde je Duch Pánov, tam je sloboda. 2.Korintským 3,17


JEREMIÁŠ 38,14-28

14  Kráľ Cidkija poslal po proroka Jeremiáša a vzal ho so sebou k tretiemu vchodu do domu Hospodinovho. Kráľ povedal Jeremiášovi: Voľačo sa ťa chcem opýtať, nezataj nič predo mnou.   15  Jeremiáš povedal Cidkijovi. Ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť, a ak ti dám radu, neposlúchneš ma.   16  Vtedy kráľ Cidkija potajomky prisahal Jeremiášovi: Akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život.   17  Vtedy Jeremiáš povedal Cidkijovi: Takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mesto nebude spálené ohňom; ostaneš nažive ty i tvoj dom.   18  Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané Chaldejcom do rúk, a tí ho spália, a ani ty im neunikneš z rúk.   19  Kráľ Cidkija povedal Jeremiášovi: Bojím sa Júdejcov, ktorí prebehli ku Chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech.   20  Jeremiáš na to povedal: Nevydajú ťa. Poslúchni Hospodina v tom, čo ti zvestujem; dobre sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive.   21  Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hospodin:   22  Ajhľa, všetky ženy, ktoré ostali v paláci judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť: Zaviedli a premohli ťa tvoji dobrí priatelia; keď ti v blate uviazli nohy, odvrátili sa preč.   23  Všetky tvoje ženy i tvojich synov vyvedú k Chaldejcom; ani ty im neunikneš z rúk, ale babylonský kráľ ťa chytí a toto mesto spáli.   24  Vtedy Cidkija povedal Jeremiášovi: Nech sa nikto nedozvie o týchto veciach, inak zomrieš.   25  Ak sa dopočujú kniežatá, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a požiadajú ťa: Povedz nám, čo si hovoril kráľovi a čo ti hovoril kráľ; nezataj nič pred nami, inak ťa usmrtíme! –   26  povedz im: Predložil som kráľovi svoju úpenlivú prosbu, aby ma nevracal do domu Jonátánovho, aby som tam nezomrel.   27  Keď všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho, on im povedal celkom tak, ako mu kráľ prikázal. Umĺkli teda a odišli od neho, lebo nikto nepočul onen rozhovor.   28  Jeremiáš ostal potom na nádvorí stráže až do dňa, keď Jeruzalem bol dobytý.


Strach je dobrý sluha, ale zlý pán. Ľudia sa dnes snažia vytesniť strach zo svojho života ako niečo negatívne – trendom je pozitívne myslenie, nemyslieť na smrť, zahodiť starosti, nikomu sa nezodpovedať… Strach je však dobrý sluha a ako nachádzame v Biblii: „Opatrný sa vyhne nešťastiu“, „Bázeň pred Bohom je začiatkom múdrosti.“ Prítomnosť strachu nachádzame v slovách, ako je rešpekt, autorita, zodpovednosť, starostlivosť, poslušnosť… Strach je však zlý pán, ktorý môže človeka tak paralyzovať, že nie je schopný žiť, čomu verí a núti ho konať proti pravde, ktorú vyznáva. Kráľ Cidkija sa ako kráľ bál svojich šľachticov a udavačov medzi nepriateľmi až natoľko, že nebol schopný poslúchnuť Božiu radu na svoju záchranu. Akému „panstvu strachu“ čelíme dnes my? Stretávam sa s tým, že život ľudí riadi to, čo o nich povedia susedia, príbuzní. Taja svoj názor, ťažkú situáciu, neúspech, bolesť, len aby pred ostatnými dobre vyzerali. Dnes letí strach o budúcnosť, živobytie, zo smrti blízkeho… a strach dokáže z nás urobiť otrokov. Ako kedysi povedal môj priateľ: „Buď budeš mať bázeň pred Pánom Bohom, alebo budeš mať strach z hocičoho a hocikoho.“ Odovzdávaj svoj strach v modlitbe Pánovi Ježišovi!
Autor: Daniel Kobyľan
Pieseň: ES 526


Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam. Žalm 119,109

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. Ján 6,68


2.MOJŽIŠOVA 23,20-25(26-27) :: MODLÍME SA ZA: PIEŠŤANY (BA)