Zamyslenie na deň 1.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 4,13-15

A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať –  veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne;  miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!


Predsa len. Myslím si, že väčšina z nás si v tieto dni okrem iného pomyslí alebo zaželá: „V novom roku chcem robiť len múdre a správne rozhodnutia.“ Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré by sme si mali položiť, je, či sa chceme mať lepšie, či chceme žiť dobrý, úspešný, pokojný život, alebo či túžime celým svojím životom, postojom a rozhodovaniami osláviť Božie meno a priniesť slávu Ježišovi Kristovi? – – V prvom prípade je to populárna, široká, „istá“ cesta, ktorá je dobre vyšliapaná, plná múdrosti a poznania. Avšak múdrosť, ktorá nás na tejto ceste bude sprevádzať, nebude múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická“. Je to cesta, ktorá chce a potrebuje zveľaďovať a zušľachťovať naše ego, naše srdce, naše túžby. Tu podliehame tragickému klamu, že naše srdce je v podstate dobré a rozhodne sa v konečnom dôsledku správne. Tejto Satanovej lži ľudia tak radi veria! Veď dáva do popredia naše ego a do dokonalosti privádza niekdajšiu lož z raja: „Budete ako Boh.“ – – Sme však v roku, ktorý je pred nami, pripravení hľadať múdrosť, ktorú nenájdeme v nijakej knihe okrem Biblie? Sme ochotní a pripravení ísť cestou, ktorú Boh Svojou dobrotou, múdrosťou a nekonečnou láskou pripravil pre každého z nás? – – „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť“ (Prísl 9,10). (ES 71)                     Stanislav Kocka


Ďakujte Pánovi pánov, Jedinému, čo robí veľké divy – lebo Jeho milosť trvá naveky!    Žalm 136,3.4

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov! Amen.      Efezským 3,20-21


Lukáš 4,16-21 :: Žalm 148 :: Modlíme sa za: Modlitebné spoločenstvo