Zamyslenie na deň 9.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 5,1-5

1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. 2 Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. 3 Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké, 4 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 5 Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží.


Sila viery. Naša viera premáha svet. Dnešný text hovorí o viere aj ako o narodení sa z Boha. Každý človek, ktorý verí, že Ježiš je Kristus, už nemusí pochybovať o tom, či je alebo nie je znovuzrodený. Naša viera, naše znovuzrodenie, naše víťazstvo nad svetom spočíva v odpovedi na jednu – jedinú otázku: Veríš, že Ježiš je Kristus, Boží Syn? Veľa ľudí, aj v mojom okolí, je permanentne hľadajúcich. Hľadajú, na čom by mohli postaviť svoju vieru, svoje víťazstvo nad pochybnosťami, svoj zmysel života. Veria v dobro, aj keď sa im nevypláca, veria vo vyššiu spravodlivosť, veria v praktickú lásku, ktorá napĺňa ich potrebu po večnosti (láska bude, aj keď my tu už nebudeme). Apoštol Ján nám dnes hovorí, že všetko, čo hľadáme, nám Boh odkrýva v príbehu jediného Muža – Svojho Syna. Jeho život je víťazstvom dobra, spravodlivosti a lásky. – – A náš život vo viere v Neho môže byť úplne rovnakým príbehom – príbehom víťazstva nad svetom, príbehom o viere, ktorej sila sa nedá prehliadnuť.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že správna viera premáha svet. Odpusť, že niekedy sa skôr spájame so svetáckosťou. Prenikaj nás Svojím Duchom, aby sme vnímali Tvoju lásku a zažívali Tvoje víťazstvá! Amen.
Pieseň: ES 229
Autor: Natália Kacianová


Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Žalm 11,7

Obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy. Efezským 4,23-24


Rímskym 1,18-25 •  Modlíme sa za: Komárno (DNS)