Zamyslenie na deň 9.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 19,41-48

41 Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním 42 a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; 43 lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán 44 a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov 46 hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. 47 A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť, 48 ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud priľnul k Nemu a poslúchal Ho.


Pán vyhnal kupcov z chrámu. V ďalšom tisícročí sa začala reformácia, lebo stavba baziliky v Ríme bola príliš drahá a kvôli tomu sa kupčilo s odpustkami. Nechcem však v tejto najmä evanjelickej publikácii haniť rímskych katolíkov. Nech si sami riešia svoje hriechy a my svoje. Cesta do neba vedie cez pokánie, nie cez vyvyšovanie sa nad druhými (Lk 18,10). – – Niekedy sa bojím, či nám Pán Ježiš nepovie na súde: „Veľa peňazí a času ste venovali neživým budovám. A živým ľuďom ste poskytli príliš málo podpory.“ – – Ježiš kritizuje vtedajších veriacich, že keď sľúbili „dar Bohu“ podľa tradície, nemuseli dať rodičom podporu prikázanú Bohom (Mk 7,11-13). On však prikázal podporovať všetkých blížnych. Podľa toho bude súdiť (Mt 25). A keď dáme PRÍLIŠ VEĽA peňazí na stavby, neostáva nám dosť na činnú lásku. Nie je zlé stavať kostol. Zlé je, keď mu venujeme viac, než núdznym a keď ľudia cítia, že si veci ceníme viac, než ich. Keď svet vidí, že od neho len žiadame peniaze a nepomáhame. Možno si poviete: „Ale považujem to za dar Bohu podľa tradície“. Lenže práve také Ježiš kritizoval. On povedal, že to, čo dáme hladným a uväzneným, ako by sme darovali Jemu.
Modlitba: Odpusť, Bože, že berieme Tvoje Slovo na ľahkú váhu, keď riadime Cirkev! Riaď ju Ty a vyžeň všetko prázdne, každú snahu pochovať lásku pod nánosy ľudských výmyslov! Amen.
Pieseň: ES 211
Autor: Peter Dubec


Ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. Micheáš 7,8

Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 1.Tesaloničanom 5,5


Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Galanta (Ba)