Zamyslenie na deň 8.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Zjavení Pána
Medzinárodný aliančný modlitebný týždeň

Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rímskym 8,14


Ján 1,29-34

29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 31 A ja som Ho nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi. 32 Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. 33 A ja som Ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. 34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.


Byť svedkom Pána Ježiša. Ján Krstiteľ videl prichádzať Pána Ježiša a vydáva o Ňom svedectvo. Chcel, aby Ho ľudia prijali za svojho Pána a Spasiteľa. Nebál sa o Ňom hovoriť, že „On je Syn Boží“, aj keď iste predpokladal, čo ho za to môže čakať. Je pre nás veľkým príkladom, byť opravdivým svedkom Pána Ježiša. Zoberme si aj my Jánove slová k srdcu a (ako Božie deti) vydávajme o Ňom svedectvo v našom dnešnom svete! Vieme, že je to neraz veľmi ťažké, ale keď vidíme, čo všetko sa deje okolo nás, vieme, že je to veľmi potrebné. Sme na začiatku Nového roku, znovu sa rozhodnime, že sa budeme snažiť svedčiť o Pánovi Ježišovi, keď bude na to príležitosť. Keď chceme byť skutočnými Ježišovými svedkami a druhým o Ňom rozprávať. Dôležité je, aby naša viera bola živou vierou. A živou vierou je vtedy, keď podľa nej aj žijeme. Keď na našom živote vidno, Komu patríme, Komu veríme. Nech sa nám darí byť skutočnými svedkami Pána Ježiša aj v tomto roku!

Modlitba: Ježišu, ďakujem, že si taký úžasný. Zaslúžiš si, aby sme o Tebe hovorili neustále. Odpusť, že si Ťa tak málo vážim a nepridávam sa k horlivým svedkom Tvojej božskosti. Veď moje ústa Duchom Svätým. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Katarína Zaťková


Dávaj mu ochotne, nech ťa to nemrzí, keď máš niečo dať svojmu chudobnému bratovi. 5.Mojžišova 15,10

Dávajte a bude dané aj vám. Lukáš 6,38


Matúš 3,13-17 :: Rímskym 12,1-8 :: Izaiáš 42,1-9 :: Žalm 71 :: Modlíme sa za: Dunajsko-Nitriansky seniorát