Zamyslenie na deň 7.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

8. nedeľa po Svätej Trojici
Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efezanom 5,8b.9


Matúš 5,13-16

13 Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. 15 Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. 16 Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.


Vy ste soľou zeme. Náš kresťanský život sa má podobať účinkom soli. Soľ dáva chuť jedlu, ale dôležité je dať jej len primerané množstvo, aby jedlo dostalo správnu chuť tak, aby nebolo presolené. Aká je prvá vlastnosť soli? Je potrebná, čiže dôležitá. Učeníci Pána Ježiša mali ochucovať svet svojou láskavosťou, veď stačí z nej len malá štipka, ktorá výrazne prispeje k zmene kvality života. Druhým účinkom soli je to, že soľ konzervuje. Svojou konzerváciou chráni pokrm pred skazou a znehodnotením. Učeníci Pána Ježiša chránia a Kristovo Evanjelium uchovávajú pre všetky generácie, aby nikdy nebolo znehodnotené. V ich srdciach vládne Božia láska, ktorá je nemenná a nádej, ktorá ich posilňuje v ťažkých chvíľach. Po tretie, soľ roztápa ľady. Najviac si to všímame v zimnom období, keď sa technickou soľou posypávajú chodníky, aby boli bezpečné pre chodcov. Náš kresťanský život má roztápať ľady nenávisti a viesť ľudí k odpusteniu a pokore. Po štvrté, soľ očisťuje a dezinfikuje. V dávnych dobách bola soľ súčasťou dezinfekčných prostriedkov, keď sa šírili rôzne nákazlivé choroby. Soľ láskavosti, soľ Evanjelia, soľ odpustenia a soľ služby sú vzácnymi darmi, robia život ozajstným životom a otvárajú brány pre večný život. Nuž, buďme konečne soľou zeme! Náš Pán je s nami!

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si si nás vyvolil, ako soľ zeme. Odpusť, že sme niekedy skôr nezdravými sladkosťami…! Posväcuj nás Svojou soľou spravodlivosti a pôsob v našom okolí cez nás! Amen.
Pieseň: ES 258
Autor: Viktória Lisáková


Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! Vzchop sa! Buď pevný! Daniel 10,19

Váš zármutok sa premení na radosť. Ján 16,20


Efezanom 5,8b-14 • Izaiáš 2,1-5 • Marek 12,41-44 • Žalm 48 •  Modlíme sa za: Turčiansky seniorát