Zamyslenie na deň 7.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 6,8-15

8 Štefan však, plný viery, milosti a moci, činil veľké znamenia a zázraky medzi ľudom. 9 Ale povstali niektorí z takzvanej synagógy nazvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčan a Alexandrijčan, z Cilície a Ázie a hádali sa so Štefanom, 10 ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Nato nastrojili mužov, ktorí žalovali: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 A pobúrili ľud, aj starších a zákonníkov, oborili sa naňho, chytili ho a viedli do rady. 13 Tu postavili falošných svedkov, ktorí svedčili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová oproti tomuto svätému miestu a proti zákonu. 14 Lebo počuli sme ho hovoriť, že Nazaretský Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. 15 A keď všetci, ktorí boli v rade, uprene hľadeli na neho, videli jeho tvár ako tvár anjela.


Tvár anjela. Štefan, jeden zo siedmych diakonov v jeruzalemskom cirkevnom zbore, bol nezvyčajným človekom. Bol to muž plný viery, milosti a moci Božej a Duch Svätý ho obdaril mimoriadnymi darmi. Mocný bol nielen v slove svedectva o Ježišovi Kristovi, ale robil aj veľké znamenia a zázraky, ktoré potvrdzovali jeho slová. Tým sa však stal tŕňom v oku židovských predstaviteľov, ktorí odmietali uveriť, že Ježiš je Kristus. Keď nedokázali čeliť duchu jeho múdrosti, podplatili falošných svedkov, ktorí Štefana obvinili z vecí, ktoré sa nestali a zo slov, ktoré nepovedal. A potom sa dozvedáme o ďalšej Štefanovej nezvyčajnosti. Jeho tieto obvinenia vôbec „nerozhodili“… ! Čítame, že jeho tvár bola ako tvár anjela. My zvykneme vidieť anjelov v nevinných a roztomilých detských tváričkách. No slovo „anjel“ znamená vlastne posol. A Štefan bol posol Boží. Pán Boh si ho vyvolil, poslal a zmocnil Svojím Duchom do tej miery, že to vyžarovalo aj z jeho tváre. O čom svedčí výzor našej tváre? Nebolo by krásne, keby aj naše tváre svedčili o tom, že sme Kristovými poslami? Veď aj nás túži naplniť Duchom viery a múdrosti, aby sme o Ňom svedčili svojim blížnym! Staňme sa dnes pre niekoho anjelom, ktorý mu prinesie tú najlepšiu správu o Božej láske v Ježišovi Kristovi!
Modlitba: Bože, dal si napísať, že sa máme snažiť, aby sme boli ušľachtilými nádobami v Tvojom dome. Máme mať niečo podobné, ako Štefan. Miesto toho naháňame veci, ktoré nie sú od Teba. Odpusť nám to a meň naše zmýšľanie, ako sa Tebe páči. Amen.
Pieseň: ES 175
Autor: Jaroslav Kopčok


Hneď zrána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Žalm 143,8

Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Marek 1,35


Skutky apoštolov 4,(1-3)8-21 :: Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (Lo)