Zamyslenie na deň 7.3.2023

Rímskym 7,14-25

14 Vieme totiž, že Zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. 15 Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 16 Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že Zákon je dobrý. 17 Teraz to však už nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. 19 Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. 20 Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. 22 Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.


Zápas ešte stále trvá. Martin Luther vo svojom predslove k listu Rimanom napísal: „Tento list… je skutočne cenný a hodný toho, aby ho kresťan nielen spamäti od slova do slova poznal, ale aby sa ním denne zaoberal, ako každodenným chlebom pre dušu… je najčistejším evanjeliom.“ A na tom sa nič nezmenilo ani po 501 rokoch. Vieme, že práve štúdium tohto listu ho priviedlo k učeniu o ospravedlnení z viery (R 3,23-24). Možno ste aj vy po ňom siahli v ostatných rokoch, keď ste videli, koľko nepravdy je okolo nás a ako jej ľudia veria. A dnešný text je vhodný na každý deň. Hovorí každému, kto je z duše úprimný. Tak, ako to prežíval a emotívne napísal Pavol, tak ako to pochopil, stotožnil sa a vysvetľoval Luther, tak aj my: „Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem…“ „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Prežívali to isté, čo my. Tu by sme si výborne porozumeli bez ohľadu na kultúrne a časové vzdialenosti. Podstata zostáva: Potrebuješ Krista. Kristus ťa vyslobodzuje. Jeho Duchom naplnený bojuj aj dnes proti hriechu a vierou v láske konaj dobro okolo seba!

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za oživovanie nášho ducha – vnútorného človeka. Odpusť, že dávame telu príliš veľa priestoru, a to nás strháva k zlu. Posilňuj nás na vnútornom človeku a veď Duchom Svätým, aby sme obstáli. Amen.
Pieseň: ES 482
Autor: Zuzana Šofranková


Nech nás Hospodin, náš Boh neopustí a nezavrhne nás. 1.Kráľov 8,57

Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 2.Tesalonickým 3,5


Jób 2,1-10 :: Modlíme sa za: Hronsek (ZvS)