Zamyslenie na deň 7.10.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ester 4,1-17

1 Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty a vzal na seba vrecovinu a popol. Vyšiel do mesta a tam hlasno a žalostne nariekal. 2 Tak prišiel pred kráľovskú bránu, pretože do nej sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. 3 V každej provincii, do ktorej sa dostal kráľovský rozkaz a jeho zákon, nastal pre Židov veľký zármutok, pôst, plač a trúchlenie; vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. 4 Potom prišli Esterine dievčatá i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovná sa veľmi zarmútila a poslala šaty, aby obliekli Mardochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on to neprijal. 5 Preto Ester zavolala Hatácha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa dostavil k nej. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo je a prečo to je. 6 Potom vyšiel Hatách k Mordochajovi na námestie pred kráľovskú bránu. 7 Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré sľúbil Hámán odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. 8 Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šúšáne o ich vyhubení, aby ho ukázal Ester a oznámil jej to a aby ju naklonil ísť ku kráľovi, žiadať od neho milosť a prosiť u neho za svoj národ. 9 Hatách prišiel a oznámil Ester všetko, čo povedal Mordochaj. 10 Vtedy Ester povedala Hatáchovi a odkázala po ňom Mordochajovi: 11 Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľovských provincií vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného nádvoria bez pozvania, je jediným trestom smrť. Iba ak kráľ k nemu vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Ja som už tridsať dní nebola zavolaná, aby som vošla ku kráľovi. 12 A Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. 13 Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. 14 Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? 15 Ester povedala, aby odpovedali Mordochajovi: 16 Choď, zvolaj všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšáne, a postite sa za mňa: nejedzte ani nepite tri dni, vo dne ani v noci. I ja a moje dievčatá sa takto budeme postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. 17 Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester.


Kto, ak nie ty? Kedy, ak nie dnes? Boh ti dal výnimočnú úlohou v jedinečnom prostredí: v rodine, medzi priateľmi, kolegami… Mnohí sa strácajú vo svojom svete a čakajú na tvoju pomoc. Na to, že im ukážeš Božiu lásku, podáš pomocnú ruku a privedieš ich ku krížu Pána Ježiša. Zdá sa ti táto úloha šialená a neuskutočniteľná? Tak si na tom podobne, ako kráľovná Ester v dnešnom texte. Boh ju zázračným spôsobom priviedol do paláca kráľa Ahasvéra. Obyčajná židovská dievčina sa stala kráľovnou. No v tom čase istý Hámán, obľúbenec kráľa, mal Židov „v zuboch“. Presvedčil kráľa, že ich treba vyhubiť. Preto prichádza Esterin strýko, Mordochaj, a žiada ju, aby išla za kráľom a pomohla svojmu ľudu. Ona má však logické dôvody, prečo to neurobiť. Nie sme na tom podobne? Máme argumenty, prečo nepovedať ľuďom okolo nás o Božej záchrane: Sú neprístupní, nie sme si blízki, viera je osobná vec… Oni sa však topia a potrebujú záchranu! Ester sa nakoniec odhodlala, aj napriek tomu, že ísť za kráľom bez jeho pozvania mohlo znamenať jej smrť. No predtým sa na to pripravila. Spolu s priateľkami sa za túto vec prísne postili. Nezanedbávame niekedy takúto prípravu? Modlíme sa a postíme sa za našich blízkych, ktorých má diabol vo svojej moci? Berme si príklad z Ester a bojujme Božími zbraňami za seba aj za svoje okolie! Potom Pán Boh vykoná veľké veci.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za moc, ktorá je neviditeľná, ale pôsobí! Odpusť, že sa na ňu málo spoliehame. Daruj nám dokonalú dôveru v Teba a veď nás životom! Amen.
Pieseň: ES 493
Autor: Laco Ontko


Jeho hnev trvá chvíľku, Jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie. Žalm 30,6

A nielen to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Rímskym 5,11


Zjavenie Jána 2,8-11 •  Modlíme sa za: Senica – Čáčov (MyS)