Zamyslenie na deň 7.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 2,13-25

13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. 14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15 A urobil si bič z povrázkov, vyhnal z chrámu všetkých, aj ovce a voly, peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly; 16 tým, čo predávali holubice, povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko z domu môjho Otca. 17 Tu sa rozpomenuli Jeho učeníci, že je napísané: Horlenie za Tvoj dom ma zožiera. 18 Prehovorili teda Židia a povedali Mu: Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? 19 Odpovedal im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. 20 Na to Mu Židia povedali: Štyridsaťšesť rokov budovali tento chrám, a Ty ho postavíš za tri dni? 21 Ale On hovoril o chráme svojho tela; 22 keď potom vstal z mŕtvych, rozpomenuli sa Jeho učeníci, že toto povedal, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 23 Keď bol v Jeruzaleme na slávnostiach veľkonočného baránka, mnohí uverili v Jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil. 24 Ale sám Ježiš sa im nezveril, lebo poznal všetkých 25 a nepotreboval, aby niekto hovoril o človekovi, pretože sám od seba vedel, čo bolo v človeku.


Prečo viac milujeme svoje zásluhy, ako Ježiša? Lebo On v našom vnútri vidí hriechy, zatiaľ čo naše výtvory v nás vytvárajú ilúziu, že sme dôležití… Píšem „MY“, aj keď čítame, ako Pán Ježiš vyobracal Židov. Ich meno znie mnohým hanlivo, hoci je krásne. Vzniklo v Taliansku zo slova Júda, čo znamená zvelebovať (Boha). (Malý kvíz: V ktorej knihe je na súradniciach 29,35?) Napriek tomuto menu však nezvelebovali Pána, ktorý stál pred nimi. Formálne Mu spievali piesne, odriekali modlitby a vyznania viery, ale keď k nim prišiel, nespoznali Ho. Nenechali Ducha Svätého, aby im zapálil srdcia láskou a poznaním. Skôr si zakladali na svojich zásluhách: „Ako sme to dobre vymysleli! Ľudia nemusia nosiť klietky s holubmi celé dni, ale kúpia si ich až na mieste obete!“ – vyzerá to ako veľmi praktická pomoc, ale Boh vedel, prečo to chce inak… – – Pozrime sa teraz na nás. Slovo „Cirkev“ znamená Pánova. Tiež by sme Ho mali uctievať a spoznávať. Často sa však oveľa viac zaoberáme našimi zásluhami, ako Kristom. On totiž odkrýva naše svedomie. Naše hriechy. Nie zo zlomyseľnosti, ale preto, aby nás zachránil. Aby zachránil aj našu spoločnosť. Lebo ľudia, ktorí si zakladajú na zásluhách svojich alebo na zásluhách svojich predkov, sú často zničujúci. Až keď pustíme do svojho života Ježiša ako Pána, zjemní nás. Pokorí. Zmení na Svoje „údy lásky“.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si lekárom ducha. Tvoj dotyk síce pichá v srdci (ako na Letnice počas Petrovej kázne), ale lieči. Odpusť, že Ťa často neberieme vážne a pracuj na nás! Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Peter Dubec


Dnes si uvedom, a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet. 5.Mojžišova 4,39

Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze Neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Kolosenským 1,19-20


Títovi 2,11-14 •  Modlíme sa za: Badín (ZvS)