Zamyslenie na deň 6.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Svätej Trojici
Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Lukáš 10,16a


1.Jánov 4,(13-16a)16b-21

(13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.)

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 20 Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? 21 A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.


Vysoká škola lásky. Voľakedy dávno sme na stretnutiach mládeže spievali pieseň „Láska – to nie je hra slov. Láska – to sú slová a činy… “ Toto mi napadlo ako prvé, keď som si prečítal slová, ktoré napísal apoštol Ján. O láske sa toho dnes nahovorí veľa. Je obľúbenou témou populárnych piesní, televíznych filmov, seriálov aj románov. Neraz však ide len o prízemné karikatúry, či plytké atrapy lásky. To, o čom píše Ján, je vysoká škola lásky. Ani po mnohých storočiach jeho slová nestrácajú na aktuálnosti. Čo teda podľa Jána definuje lásku? Predovšetkým „Boh je láska“. Boh, teda, nie je ani tyran, ani despota, ani policajt. „Boh je láska“. To je úžasné evanjelium dnešnej nedele! Kto chce milovať, musí byť napojený na zdroj lásky, teda na Boha. To, čo ďalej podľa Jána definuje lásku, je dôvera. Dôvera v tom slova zmysle, že sme v Božích rukách a Boh, ktorý je láska, to s nami myslí dobre a láskavo. „Láska nepozná strach“. Veď keď Boh, ktorý je láska, „je za nás, kto proti nám?“… My, ľudia, môžeme a máme milovať, pretože my sami sme Bohom milovaní. Boh nás miloval ešte skôr, než sme my milovali Jeho. Nuž, a ten, koho máme milovať, je druhý človek, konkrétny brat a sestra. Lásku voči Bohu totiž môžeš dokázať jedine láskou k ľuďom. A to je najvyššie prikázanie.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás stvoril s láskou a pre lásku. Odpusť, že ju nežijeme a ani sa veľmi nesnažíme pochopiť ju. Daj nám myseľ Kristovu, nech pod Jeho vedením poskytneme ľuďom tú najväčšiu lásku – večný život. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Radovan Gdovin


V tých, čo šíria pokoj, je radosť. Príslovia 12,20

Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Matúš 5,9


Lukáš 16,19-31 :: Jeremiáš 23,16-29 :: Jonáš 1,1-2,2(3-10)11 :: Žalm 3 :: Modlíme sa za: Myjavský seniorát