Zamyslenie na deň 6.3.2023

Rímskym 7,7-13

7 Čo teda povieme? Je Zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len pomocou Zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby Zákon nebol povedal: Nepožiadaš! 8 Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez Zákona je hriech mŕtvy. 9 Ja som kedysi žil bez Zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. 10 Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. 11 Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. 12 A tak Zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Stalo sa mi to dobré azda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby sa hriech skrze prikázanie stal nadmieru hriešnym.


Pohľad do zrkadla je dôležitý. V práci poviem deťom trikrát denne, aby si po jedle utreli líca a ústa. Im samým to nevadí, pokojne by so zababranými ústami išli aj spať. Často sa stane, že ani po utretí nie sú čistí. Preto ich pošlem k zrkadlu, aby sa pozreli, kde ešte na ich tvárach zostali škvrny. Bez tohto pohľadu by žili v krásnej nevedomosti, nevinnosti. Až opakovaným pripomínaním, čo treba vykonať po jedle, sa učia spoločenským návykom. Aj my, dospelí, by sme sa mali denne pozerať do zrkadla. Nie však len kvôli tomu, ako vyzeráme zvonka, ale pozrieť sa aj do svojho vnútra. Do svojich myšlienok, postojov, rozhodnutí. V Biblii je týmto zrkadlom Boží zákon. Hovorí nám, čo je hriech, akí sme hriešni a že máme špinavé nielen ústa, ale aj srdcia. Takto pre nás pracuje. Toto odhalenie nie je príjemné a môže spôsobiť dokonca aj to, že osoba, ktorej bolo ponúknuté takéto zrkadlo, sa už doň nebude chcieť pozrieť. A predsa je to potrebný pohľad, lebo hriech nie je len malá povrchová špina, ale smrteľná choroba, zhubný nádor. Zrkadlu zákona niekedy stačí pôsobiť, ako tomu nášmu domácemu – na stene, ale niekedy to musí byť priam röntgenový lúč, ktorý odhalí aj veci pod povrchom. Ak však chceme, aby sa niečo zmenilo, musíme k zrkadlu zákona pridať aj očistnú vodu Evanjelia.

Modlitba: Bože, ďakujeme za zrkadlo Tvojho slova. Odpusť, že ho používame ako sklo, cez ktoré vidieť iných. Nasmeruj náš pohľad na naše viny a veď nás cestou pokory. Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Zuzana Šofranková


Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. Zachariáš 2,12

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto Mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25,40


Galatským 6,(11-13)14-18 :: Modlíme sa za: Hrochoť (ZvS)