Zamyslenie na deň 6.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa po Zjavení
Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú Jeho skutky pre ľudí. Žalm 66,5


2. Korintským 1,8-11

8 Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. 9 Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. 10 On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať, 11 keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás ďakovali.


Teológia prosperity. Podstatou teológie prosperity je presvedčenie, že dôsledkom zbožného života je materiálne požehnanie. Ak sme poslušní Bohu, alebo ak je naša viera dosť veľká, budeme bohatí ako Abrahám, Izák, Jákob, či kráľ Dávid. A okrem toho budeme šťastní, nebudeme chorí, bude sa nám dariť a nebudeme prežívať nijaké súženie. Samozrejme, že teológia prosperity je scestná. Je to modlárstvo najhrubšieho kalibru, pretože Boha Biblie dáva do služby bohu peňazí, šťastia, prosperity, všeobecného zdaru a úspechu. No, takto to nefunguje; skôr opak je pravdou. Apoštol Pavol namiesto toho, aby sa chválil svojimi misijnými úspechmi, poukazuje na to, že viera v Boha a nasledovanie Krista sa nevylučuje so súžením. Takže jedno s druhým ide neraz ruka v ruke. Prečo je to tak? Preto, aby sme nevynikli my a veľkosť našej viery, či prosperity, ale aby vynikol Boh a veľkosť Jeho zachraňujúcej moci. Tiež preto, aby sme v akomkoľvek súžení mohli jedni na druhých myslieť v modlitbách, čo nakoniec vedie k osláveniu Boha. – – Ak na teba doľahnú súženia, nezúfaj! Si v dobrej spoločnosti všetkých, ktorí nimi prechádzali. Pros Boha, aby zasiahol v tvoj prospech! A pros tiež svojich bratov a sestry, aby ťa vnášali do modlitieb! Nech je Boh oslávený skrze naše súženia!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si nás uznal hodnými znášať súženia pre Teba! Odpusť, že sa im často vyhýbame. Daj nám radosť z prenasledovania, akú mali zbičovaní apoštoli, vlej nám do srdca chválu, ako Pavlovi vo väzení! Amen.
Pieseň: ES 499
Autor: Radovan Gdovin


Vystúpi a bude ich pásť mocou Hospodina. Micheáš 5,3

Pri pohľade na zástupy prišlo ich Ježišovi ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Matúš 9,36


Marek 4,35-41 • Izaiáš 51,9-16 • Matúš 14,22-33 • Žalm 54 •  Modlíme sa za: Detskú misiu