Zamyslenie na deň 6.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 5,1-11

1 Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. 2 On sa ma opýtal: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letieť zvitok o dĺžke dvadsať lakťov a o šírke desať lakťov. 3 Vtedy mi povedal: Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprísažník bude potrestaný podľa nej. 4 Vyvediem ju – znie výrok Hospodina mocností – a vojde do domu zlodeja i do domu toho, kto v mojom mene krivo prisahá; usídli sa v jeho dome a úplne ho zničí aj s hradami a kamením. 5 Anjel, ktorý so mnou hovoril, vystúpil a povedal mi: Pozdvihni oči a pozri, čo to vychádza! 6 Opýtal som sa: Čo je to? Odpovedal mi: To je éfa, ktorá vychádza. A dodal: To je vina celej krajiny. 7 A hľa, zdvihol sa olovený vrchnák a jedna žena sedela v éfe. 8 Nato povedal: Toto je bezbožnosť. Hodil ju do éfy a na jej otvor hodil olovený príklop. 9 Keď som pozdvihol oči, videl som vychádzať dve ženy, a vietor im dvíhal krídla. Mali krídla ako bociany. Zdvihli éfu medzi zem a nebo. 10 Vtedy som povedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril: Kam odnášajú éfu? 11 Odpovedal mi: Chcú jej postaviť dom v krajine Šineár, a keď ho pripravia, zložia ju tam na jej základy.


Oslobodení do vzťahu. Zdvihol hlavu a videl letiaci zvitok. Predstav si, že by ho prehliadol! Pán Boh je úžasný, lebo k nám hovorí nahlas – zvitok je veľký, ako obrovský transparent, a napriek tomu ho dokážeme prehliadnuť. Letiaci zvitok je vyučovanie od Pána Boha. Hovorí, že s rozhodnutiami a činmi, ktoré nie sú podľa Božieho srdca, ide „kliatba“, ktorá je ich následkom v našom živote. Sú to naše trápenia, smútky a zlé vzťahy. Týka sa to bežných činov, ktoré v každodennom živote prehliadame alebo na ne zabúdame. Zabúdame sa, napríklad ospravedlňovať za maličkosti. Milý čitateľ, vidíš Tvoj „zvitok“? Čo hovorí Tebe? Videnie o žene v éfe (v nádobe) hovorí o bezbožnosti. Bezbožnosť je vzťahová vec, že žijeme bez Boha, ktorý je základom vzťahov. Preto máme toľko problémov. Verím, že anjelom vo videní je Ježiš. Ukazuje nám, že v nádobe, ktorá je obrazom nášho srdca, je bezbožnosť. Je tam privalená ťažkým oloveným príklopom, ktorý nevládzeme zdvihnúť. Éfu s bezbožnosťou ďaleko odnášajú dve ženy s krídlami. Slovo vietor označuje aj Ducha Božieho – ten im dvíhal krídla. Ježiš zoberie naše staré bezbožné srdce a dá nám nové. Nejde o malé opravy, treba celkom nové srdce a Pán Boh ho pre nás má. Staré srdce odniesli do krajiny Šineár – krajina bez Boha, tam je doma, tam Ťa staré srdce privedie.
Modlitba: Odpusť, Bože, že nevidíme, ako zle sme na tom bez Teba. Akí sme plní bezbožnosti. Ako potrebujeme zmenu srdca. Duchu Svätý odvej naše narušené srdcia a vytvor nové, čisté, plné lásky k Bohu a ľuďom. Amen.
Pieseň: ES 231
Autor: Ján Grexa


Boh povedal: „Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá pôda.“ 2.Mojžišova 3,5

Keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Hebrejom 12,28


Izaiáš 25,1-8 :: Modlíme sa za: Vranov nad Topľou (Šz)