Zamyslenie na deň 6.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA
Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo.


1.Jána 2,8b
… tma prechodí a svieti už pravé svetlo.


Naši známi mudrci (či už boli traja, alebo celá karavána) svojou vierou a nádejou nasledovali hviezdu, ktorá sa im zjavila a ktorá ich doviedla až do Betlehema. Boli zvedaví, aké tajomstvo sa ukrýva za týmto nebeským úkazom, a ten ich doviedol ku Kristovi. – – V kontexte dnešného dňa a ešte stále na začiatku nového kalendárneho roka nám vyvstáva podstatná otázka, tak ako ju pochopil a prijal apoštol Pavol: „Poznáme aj my to najkľúčovejšie tajomstvo – Ježiša Krista?“ Vieme povedať sebe aj iným, kým ON pre nás je? Čo pre nás urobil? Aké zasľúbenia si vďaka Jeho obeti a vzkrieseniu môžeme privlastniť? Aká je naša nová identita? Je veľmi kľúčové, aby náš život ukazoval správne odpovede na tieto otázky. Nielen v mysli, lebo intelektuálna viera nám nepomôže. Prežili sme náročný až šialený rok v atmosfére strachu, obáv z budúcnosti, šialenstva vojny. Boli sme pre svoje okolie (tam, kde máme vplyv) nositeľmi nádeje, jediného pravého svetla? Boli sme soľou v hnilobe hriechu a deštrukcie? Ak máme pochybnosti, buďme prví, ktorí sa v pokání teraz, v tejto chvíli, sklonia pred svojim Spasiteľom! Pán nám dáva nový rok, aby sme tomuto svetu v moci a autorite priniesli jediné tajomstvo, ktoré má moc spasiť duše a dať večný život – Ježiša Krista.

Modlitba: Bože, ďakujeme, že si dokonalým ostrovom lásky a pokoja v tomto zlom a nepokojnom svete. Odpusť, že sa Ťa málo držíme a veď nás stále po Tvojich cestách. Amen.
Pieseň: ES 284
Autor: Stanislav Kocka


Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. Chizkija sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spyšnelo mu srdce. 2.Kronická 32,24-25

Lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 1.Petra 5,5


Matúš 2,1-12 :: Izaiáš 60,1-6 :: 2.Korintským 4,3-6 :: Žalm 72 :: Modlíme sa za: Čelovce (HoS)