Zamyslenie na deň 5.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. adventná nedeľa
Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28


Jakub 5,7-8(9-11)

7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod!

(9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.)


Som trpezlivý? My, ľudia, sme veľmi netrpezliví. Neradi čakáme u lekára. Neradi čakáme v obchode pred pokladňou. Neradi čakáme v rade na pošte. Chceme všetko hneď a zaraz. Reklamy nás v tomto len utvrdzujú: „Kúp si tento výrobok ešte dnes, lebo zajtra už sa naň akcia vzťahovať nebude!“ Do tejto uponáhľanej a netrpezlivej spoločnosti zrazu prišiel maličký neviditeľný koronavírus, ktorý zabrzdil hektické tempo našej doby. Naučili sme sa, čo to znamená zastaviť sa. Začali sme si vážiť samého seba, svoje zdravie, svoje rodiny. Viac sme si začali vážiť aj cirkev a, samozrejme, Pána Ježiša. Vieme, že On raz príde druhýkrát na svet. Boli sme veľmi netrpezliví a chceli sme, aby už prišiel a potrestal zlo celého sveta. Niektorí už predpovedali aj termíny Jeho Druhého Príchodu, ale dnes sa na veci pozeráme inak. Boh nás naučil byť trpezlivejšími. Pochopili sme, že všetko sa bude diať nie podľa našej, ale podľa Božej vôle. – – Kristov príchod sa blíži. Trpezlivo Ho čakajme a pripravujme si naň svoje srdcia. Nevieme, kedy príde posledný deň. Čas, ktorý máme, využime na svoj duchovný rast, ako aj na modlitby za šírenie evanjelia v našej spoločnosti!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty vieš, čo a kedy sa má stať. Odpusť, že často nemáme vieru, že Ty vieš načasovať veci a potom sme netrpezliví. Prosíme, prispor nám vieru, aby sme žili v pokoji a láske s Tebou, kdekoľvek sme. Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Martin Riecky


Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Žalm 86,11

Ježiš hovorí: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Ján 14,6


Lukáš 21,25-33 :: Izaiáš 63,15-64,3 :: 1.Samuelova 2,1-10 :: Modlíme sa za: Vlachovo (Ge)