Zamyslenie na deň 4.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 5,34-42

34 Ale jeden z farizejov, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si všetok ľud veľmi vážil, povstanúc v rade, kázal vyviesť na chvíľu apoštolov. 35 A potom hovoril: Mužovia izraelskí, dobre si rozvážte, čo urobiť s týmito ľuďmi. 36 Lebo pred nedávnom povstal Teudas, ktorý sa vydával za nejakého veľkého, a pripojilo sa k nemu asi štyristo mužov. Ale ho zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozpŕchli a vyšli navnivoč. 37 Po ňom, v dňoch popisu, povstal Judáš Galilejský a strhol so sebou ľud; aj on zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozprášení. 38 Preto vám teraz hovorím: Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada alebo toto dielo, rozpadne sa; 39 ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu. A poslúchli ho; 40 predvolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nehovoriť v mene Ježišovom a prepustili ich. 41 Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno. 42 Ale neprestali deň čo deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať evanjelium Krista Ježiša.


Ani brány pekla ju nepremôžu. Je neuveriteľné, ako sa vo svete rozširuje cirkev nášho Pána Ježiša! Až na niekoľko nepekných situácii v minulosti, kedy sa šírilo kresťanstvo násilím, je zámer Pána šíriť ho láskou a na báze dobrovoľnosti. Len sa pozrite okolo seba, ako sa šíri moc v štáte… ! Keď príde iná vláda, vždy si vymení na patričných postoch svojich úradníkov, ktorí následne uplatňujú úmysly vrcholných politikov… Často – najmä v totalitách – aj násilím a strachom. V našom texte sme dokonca svedkami toho, ako má zastrašovanie a násilie zabrániť šíreniu cirkvi Pána Ježiša. Židovská veľrada chce zastaviť šírenie kresťanstva zabitím apoštolov. Ostatní učeníci v Jeruzaleme si nenajali vojsko, aby začali povstanie proti vrchnosti a zachránili životy apoštolov. Pán Boh veľmi mierne používa múdreho muža zo samotnej židovskej veľrady – Gamaliela, ktorý múdro radí veľkňazovi a starším izraelského národa, aby zvážili, čo urobia s kresťanstvom, lebo toto učenie môže byť z Boha. A oni to prijímajú, po bitke prepúšťajú apoštolov, a tí ďalej hlásajú Božie kráľovstvo všade, kam ich posiela Boh. Poznáme mnoho podobných príbehov aj zo súčasnosti, kde kresťania zaplatili svojim životom a za zvestovanie viery v Pána Ježiša boli umučení. Znášali to so silou, ktorá nepochádzala od nich, ale od Boha… A boli pritom pokorní srdcom, nie nejakí krikľúni… Presne, ako Pán Ježiš! A tak to bude do konca vekov. Pravá cirkev bude pokorná, a napriek tomu taká silná v láske, že ani brány pekla ju nezastavia… !
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že vieš ochrániť Svoju cirkev, aj keď mnoho cirkví si už nechal padnúť, keď Ťa nemilovali. Odpusť, že aj naša láska je dosť vlažná. Rozhorli nás a veď ku pokániu. Amen.
Pieseň: ES 641
Autor: Stanislav Gurka


Pán hovorí: „Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.“ 2.Mojžišova 19,6

Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil v Kristovi, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Efezanom 1,4


2.Petrov 1,16-21 :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš (Lo)