Zamyslenie na deň 4.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 1,29-34

29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 31 A ja som Ho nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi. 32 Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. 33 A ja som Ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. 34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.


Ako uvidím…? Mohli by sme povedať, že Jánov životný štýl bol úplne „mimo normálu“ – a to aj na staroveké pomery! Nijaká manželka, deti, stabilná práca, pozícia v komunite, upravený zovňajšok, predvídateľnosť… A tá jeho strava..! Skrátka: nijaký platný člen vtedajšej spoločnosti. Odľud, samotár, čudák. A predsa videl, čo nebolo umožnené vidieť nikomu inému. Ako to, že v človeku, ktorý len tak išiel okolo, spoznal Boha, ktorý sa prišiel obetovať, aby priniesol ľuďom vnútornú slobodu? Ako to, že v tomto človeku poznáva Toho, ktorý nám umožní ponoriť sa do tajomstva bytia? Tam, kde sa náš duch stretáva s Duchom Boha? Nemohli by sme dnes o Jánovi povedať aj to, že bol jednoducho „extrémista“? Ak áno, tak potom bol „extrémistom“ pokoja a kontemplácie, tento otec Otcov púšte. Dnes by pre nás mohol byť aj kráľom jednoduchosti a životného štýlu – minimalizmu, pretože ten dnešný štýl nám berie niečo vzácne a potrebné – pokoj, vnútorné sústredenie a kontemplatívnu modlitbu. Schopnosť vidieť podstatné tam, kde to mnohí nevidia. A okrem toho – nepohŕdajme „odľudmi“, samotármi a čudákmi, aby sme náhodou nepohrdli aj tými, ktorí možno vidia viac, než my…!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že povolávaš ľudí pre Svoje úlohy. Niektorých pre veľké, iných pre nenápadné, ale nemenej dôležité. Odpusť, že niekedy posudzujeme podľa zovňajšku, alebo „normálnosti“. Daj nám pokoru a lásku, aby sme si vážili každého, koho si povolal a daj, aby sme naše povolania naplnili z Tvojej moci a vôle. Amen.
Pieseň: ES 62
Autor: Dagmar Badiarová


Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k Tebe sa utieka moja duša. Žalm 57,2

Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16


1.Mojžišova 21,1-7 •  Modlíme sa za: Adamovské Kochanovce (PoS)