Zamyslenie na deň 31.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 4,13-25

13 Lebo zasľúbenie, že bude dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery. 14 Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené. 15 Lebo zákon spôsobuje hnev; ale kde nieto zákona, nieto ani priestupku. 16 Preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu, nielen tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma, ktorý – 17 ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! – je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo. 18 Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo. 19 A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo – veď mal asi sto rokov – a na odumretý život Sárin. 20 O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu 21 a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. 23 A nielen kvôli nemu bolo napísané, že sa mu počítalo, 24 ale aj kvôli nám, ktorým sa má počítať ako veriacim v Toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25 vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie.


Zapísané aj kvôli tebe a mne. Máme Abraháma za čo obdivovať! To, že uveril Bohu, bolo na jednej strane jednoduché. No na strane druhej to bolo ťažké, lebo jeho oči videli staré telá (už neschopné biologickej reprodukcie) a jeho poznanie hovorilo: je to nemožné. Božie Slovo, ktoré mu zaznelo, bolo proti všetkej jeho logike. Abrahám sa rozhodol dôverovať Bohu, nie logickému mysleniu. Celé dejiny nám svedčia o tom, že Boh Svoje Slovo dodržal. Boh nežartoval, hoci to tak možno vyzeralo. Boh vždy hovorí pravdu. – – Každý z nás sa tiež denne rozhoduje. Buď veríš Bohu – Jeho Slovu, alebo sa spoliehaš na svoju logiku a skúsenosť. Buď veríš, že tvoje spasenie je založené na tom, čo vykonal Kristus, alebo to spochybňuješ a prikladáš k tomu svoje dobré skutky. Buď veríš, že Boh ťa bude aj dnes chrániť – ako to sľúbil, alebo sa budeš spoliehať svoje poistky, ľudské inštitúcie, či poisťovne. Vždy niekomu veríš, vždy dávaš niekomu za pravdu. Budeš dnes dôverovať Bohu? Abrahámov príbeh je v Písme zapísaný aj kvôli tebe! Aj ty si pozvaný, aby si Bohu vzdával slávu, ako Abrahám!
Pieseň: ES 357
Autor: Ľubomír Ďuračka ml.
Modlitba: Bože, vzdávame Ti slávu. Si úžasný! Odpusť, keď príliš zvažujeme, čo urobiť na Tvoju slávu, čo dokážeme. Ty sa chceš osláviť tam, kde už nedokážeme nič. Daruj nám vieru, ktorá nás povedie a vykoná veľké veci. Amen.


Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Príslovia 12,18

A hľa, aj lode – hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry – riadi najmenšie kormidlo, kam chce kormidelníkova vôľa. Podobne aj jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Jakub 3,4-5


Skutky apoštolov 13,42-52 :: Modlíme sa za: Horný Tisovník (No)