Zamyslenie na deň 30.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 7,16-28

16 Pristúpil som k jednému z tých, čo stáli, a pýtal som si vysvetlenie o tom všetkom. Odpovedal mi a oboznámil ma s významom vecí. 17 Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. 18 A svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia kráľovstvo na večnosť, ba na večné veky. 19 Potom som chcel získať istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od ostatných: bolo náramne hrozné; jeho zuby boli železné a pazúry bronzové; žralo, drvilo a zvyšok pošliapalo nohami; 20 i o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave; a o ďalšom rohu, ktorý vyrástol a pred ktorým tri padli; o rohu, ktorý mal oči a ústa, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako ostatné. 21 Keď som sa pozeral, tento roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, 22 kým neprišiel Vekom starý a neprislúžil právo svätým Najvyššieho a nenastal čas, keď svätí dostali kráľovstvo. 23 Vtedy povedal: Štvrté zviera bude štvrtým kráľovstvom na zemi, ktoré bude odlišné od ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, rozmláti a rozdrví ju. 24 A desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov, a po nich povstane iný. Ten bude odlišný od predošlých a zvrhne troch kráľov. 25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času. 26 Ale zasadne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spustošená a navždy zničená. 27 No kráľovstvo a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú odovzdané ľudu svätých Najvyššieho; ich kráľovstvo bude večné a všetky mocnárstva im musia slúžiť a byť poddané. 28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlienky a moja tvár zmenila farbu; ale videnie som si zapamätal.


Vidieť až za obzor. Svet sa za posledných 150 rokov zmenil na nepoznanie. Za 150 rokov sme sa naučili hovoriť na diaľku, dokonca bezdrôtovo! Naučili sme sa prenášať obraz. Naučili sme sa lietať, nielen nad zemou, ale aj do vesmíru. Naučili sme sa predpovedať počasie aj hospodárske krízy. Len do budúcnosti nevidíme. No nemám dojem, že sme sa kvôli novým možnostiam stali spokojnejšími ľuďmi. Vidíme za obzor, ale to samotné ešte nestačí. Potrebujeme ešte iný pohľad. Pán Boh odhalil Danielovi čosi z budúcnosti. Samotný pohľad za horizont zajtrajška však ani Daniela nenaplnil pokojom. Píše, že sa cítil znepokojený. Celkom inú náladu nachádzame u Pavla, ktorý už žil v tom predpovedanom čase – v dobe Rímskej ríše, ktorej vladári sa chceli rovnať bohom, chceli Krista vymazať z pamäte ľudí. Čo na to Pavol? On nebol nepokojný, ani neistý. Naopak. Čerpal silu z toho, čo predpovedal Daniel. Pavol poznal toho „Syna človeka“, ktorého vládu nedokázali zničiť cisári ani ich vojaci ani nenávisť pohanov. Ak by nás kedykoľvek sužovala neistota zo zajtrajška, spomeňme si na tieto dva pohľady! Nezotrvajme v Danielovom znepokojení, ale prejdime k Pavlovej istote: „Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi!“
Pieseň: ES 466
Autor: Ján Velebír


Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca. Izaiáš 9,6

Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Skutky apoštolov 10,36


1.Mojžišova 1,24-31 :: Modlíme sa za: Koceľovce (Ge)