Zamyslenie na deň 30.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 57,14-21

14 On hovorí: Budujte, budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjmu ľudu! 15 Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. 16 Lebo nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať; lebo zmizol by duch spred mojej tváre i dýchanie, ktoré som ja utvoril. 17 Pre hriech jeho chamtivosti som sa rozhneval, zbil som ho, skryl som sa a hneval, on však, odvrátený, šiel cestou svojho srdca. 18 Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením. Jeho smútiacim 19 stvorím ovocie pier. Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím! 20 Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. 21 Niet pokoja pre bezbožných – hovorí môj Boh.


Pôst – jeden zo zdrojov duchovnej obnovy. Prorok je Hospodinom poverený vystúpiť a volať, že vyvolený – Pánov – ľud sa Mu spreneveril. V tejto súvislosti ma zaujala výzva: „Volaj na plné hrdlo“ a „oznám môjmu ľudu jeho priestupok“. Či chceme alebo nechceme, Pán Boh si aj nás používa ako Svoje nástroje. Kladiem si však otázku: Ako reagujeme na hriech, ktorý okolo seba vidíme? Znie „z nášho plného hrdla“, že to, či ono nie je v súlade s Pánovou vôľou? Vieme hájiť Božie ustanovenia? Sám prosím: Bože, odpusť mi, že som neraz zlyhal! Tento text nás podnecuje k zápasu proti zlu, proti povrchnosti. Podľa všetkého – prorokovo slovo zaznelo v pôstnom zhromaždení, ktoré bolo zvolané do synagógy. Čo to vlastne znamená? Nemožno nespomenúť Ježišove slová, ktoré adresoval zákonníkom i farizejom. Vytkol im, že ich vonkajšie postenie sa (predstieranie pôstu) nie je to, v čom by mal Pán Svoje zaľúbenie. Pôst sa má diať v skrytosti. Pôst, ktorý „On má rád“, sa má prejavovať predovšetkým v preukazovaní lásky. Jednoducho povedané: Má nás viesť k obnove vzťahu k Bohu aj k blížnym. Premýšľajme nad tým, či by sme v spojení s Božím Slovom a modlitbou nemali na duchovnú obnovu viac využívať opravdivý pôst. A začnime ho praktizovať už dnes!
Modlitba: Odpusť, Bože, že málo chápeme pôst a málo vzťah s Tebou. Málo sa snažíme udržiavať s Tebou lásku a málo na to využívame pôst. Málo sa odriekame vecí, ktoré nám bránia sústrediť sa na Teba. Prosíme, obživ náš zrak, aby sme lepšie videli, čo pre nás konáš a nech sa s radosťou vzdávame toho, čo nás od Teba oddeľuje. Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Dušan German


Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. Zachariáš 2,12

Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Rimanom 8,33


1.Petrov 1,(8-9)10-13 :: Modlíme sa za: Bratislava – Petržalka (Ba)