Zamyslenie na deň 30.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 41,14-20

14 Neboj sa, červíček, Jákob, hŕstka Izraela, ja ti pomáham – znie výrok Hospodinov – tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela. 15 Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. 16 Rozoseješ ich, vietor ich schytí, víchor ich rozfúka; ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela. 17 Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. 18 Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahnutú zem na vodostreky. 19 Do púšte nasadím cédre, akácie, myrty, olivy; do stepi postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, 20 aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a Svätý Izraela to stvoril.


„Neboj sa, červíček, Jákob, hŕstka Izraela, ja ti pomáham!“ Keď mi sľúbil pomôcť môj Vykupiteľ – všemohúci Boh, s Jeho pomocou iste dokážem aj to, čo je nad moje schopnosti a možnosti. To, čo mi prikazuje On, môže byť nad moje sily: napríklad rozomlieť vrchy, „pahorky zmeniť na plevy“…, ale Jeho nekonečná moc iste doplní všetko, čo mi k tomu chýba, aby sa mohla uskutočniť Jeho vôľa. On môže cezo mňa urobiť to, čo odo mňa očakáva, napr.: „púšť premení na jazero“… – – Znovu to sľubuje Svojmu vyvolenému ľudu – Židom. Kto bol v Izraeli, mohol vidieť, ako sa tam za tých vyše 70 rokov existencie židovského štátu rozzelenali púšte, ako tam rastú palmové háje a skleníky. Prvý izraelský premiér Dávid Ben Gurion býval v púšti Negev v kibuci Sde Boker. Hovorieval: – „Ak chceš byť v Izraeli realistom, musíš veriť na zázraky. Negev je miesto, ktoré preverí náš židovský národ a dôkazom bude, keď necháme púšť rozkvitnúť.“ Na brehu Mŕtveho mora pri Kumráne dokonca nedávno vzniklo sladkovodné jazero s množstvom rýb – prírodná rezervácia Ein Feška (Einot Cukim), kde sa dá aj kúpať. Toto je možné len vďaka Božej pomoci. – – Tak môžem ako dieťa Božie – vďaka obeti nášho Pána Ježiša Krista – s Jeho pomocou zvládnuť aj veľmi náročné veci. Môžem Mu zakaždým povedať: „Pane, ak chceš, aby som to dokázal/a, tak mi, prosím, pomôž!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa staráš o Svoj ľud. Ďakujeme, že môžeme vidieť Tvoju ochranu, keď prežíva Izrael napriek mnohým pogromom, lebo Ty si verný. Ďakujeme, že si nás vštepil do Svojho ľudu a môžeme veriť Tvojej záchrane. Amen.
Pieseň: ES 371
Autor: Mikuláš Lipták


Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho. Izaiáš 49,23

Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Rímskym 12,12


Zjavenie 21,10-14.21-27 :: Modlíme sa za: Cerovo (Ho)