Zamyslenie na deň 3.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 28,1-16

1 Keď sme sa zachránili, vtedy sme sa dozvedeli, že sa ostrov volá Malta. 2 Domorodci sa správali k nám neobyčajne prívetivo; rozložili totiž vatru, vzali nás všetkých medzi seba, keďže začalo pršať a bolo chladno. 3 Keď Pavel nazbieral veľa raždia a kládol ho na vatru, vyliezla zmija, utekajúc pred horúčavou, a zachytila sa mu o ruku. 4 Keď domorodci videli, že mu to zvieratko visí na ruke, hovorili medzi sebou: Tento človek je iste vrah, keď mu trestajúca spravodlivosť nedopraje života, hoci sa práve zachránil z mora. 5 Ale on striasol zvieratko do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. 6 Očakávali, že opuchne alebo naraz padne mŕtvy. Keď však dlho čakali a videli, že sa mu nič zlé nestalo, zmenili svoju mienku o ňom a hovorili, že je bohom. 7 Náčelník ostrova, menom Publius, mal neďaleko majetok; i vzal nás k sebe a tri dni nás priateľsky hostil. 8 Otec tohto Publia ležal práve v horúčke a červienke. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa a položiac ruky naňho, uzdravil ho. 9 Ako sa to stalo, prichádzali aj ostatní, ktorí boli na ostrove chorí, a uzdravoval ich. 10 Títo si nás preto aj veľmi ctili a pri našom odchode dali nám všetko potrebné. 11 Po troch mesiacoch plavili sme sa zase na alexandrijskej lodi, ktorá zimovala tam na ostrove a mala značku Blížencov. 12 Keď sme pristáli v Syrakúzach, zostali sme tam tri dni. 13 Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a prišli do Regia; keď deň nato zavial južný vietor, došli sme na druhý deň do Puteol. 14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zostali u nich sedem dní. Tak sme prišli do Ríma. 15 Odtiaľ až na námestie Apiovo a k Trom krčmám prišli nám naproti bratia, keď počuli o nás. Ako ich Pavel uzrel, ďakoval Bohu a nadobudol odvahu. 16 Keď sme vošli do Ríma, stotník odovzdal väzňov veliteľovi posádky, Pavlovi dovolili bývať samému s vojakom, ktorý ho strážil.


Ak nám Boh dá ďalší deň života na tomto svete, čo by sme mali urobiť? 1. Buďme vďační Bohu! 2. Majme slúžiace srdcia! 3. Silne dôverujme nášmu Spasiteľovi! 4. Vzdajme slávu Bohu! 5. Buďme požehnaním pre ostatných ľudí! – – 1. Pán dal ďalší deň života 276 mužom z lode, ktorá stroskotala. Nielenže ich životy boli ušetrené, ale Boh ich priviedol na breh k prívetivým domorodcom. Mali veľa dôvodov na to, aby ďakovali Pánovi. Podobne to platí aj o nás. Boh nás nadmieru požehnal a Svojou milosťou nám dal ďalší deň – ďakujme Mu! – – 2. V 3. verši vidíme apoštola Pavla slúžiť. Ak nám Pán na tomto svete dáva nový deň, aj my by sme mali mať slúžiace srdce. – – 3. Apoštol Pavol neprestal dôverovať Pánovi. Vedel, že je v Božích rukách. Pán mu dal zasľúbenie o bezpečnej ceste do Ríma. Nič nemohlo zvrátiť toto vyhlásenie. Majme podobnú dôveru! – – 4. Na rozdiel od domorodcov, my vieme, kto je Pánom nad celým stvorením. Vzdávajme Mu chválu za každú pomoc, záchranu, dar a požehnanie, ktoré od Neho máme! – – 5. Boh urobil úžasné veci skrze apoštola Pavla. Asi nemôžeme liečiť, ako to robil on, ale existuje veľa spôsobov, ako môžeme byť požehnaním pre iných ľudí. Najlepšie zo všetkého je, že môžeme ľuďom povedať o najväčšom požehnaní, aké kedy môžu dostať od Boha, o Ježišovi!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si viac, než svet. Že môžeš robiť veci, ktorými prekonávaš všetko, čo poznáme. Odpusť, že niekedy nevieme uveriť Tvojej všemocnosti. Ak Ti bránime robiť zázraky, meň nás od základu. Amen.
Pieseň: ES 391
Autor: Anna Petrovičová


Nech je zvelebený Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí v neho verili. Daniel 3,28

Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky.“ Skutky apoštolov 12,11


Efezanom 5,15-20 :: Modlíme sa za: Pezinok (Ba)