Zamyslenie na deň 3.4.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,69-75

69 Peter však sedel von na dvore; i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským! 70 On však zaprel pred všetkými a odpovedal: Neviem, čo hovoríš. 71 Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazaretským! 72 A zase zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka! 73 Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, veď i tvoje nárečie ťa prezrádza. 74 Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval. 75 Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.


Čo Ježiš nesplnil z toho, čo sľúbil? Vždy si splnil, čo si sľúbil? Malý 8-ročný synček prišiel k mamičke a povedal: „Mami, pozri, to vrece cementu, čo ocko dal pred dvere, odnesiem k miešačke.“ Mama na to: „To vrece je ťažké. Ty ho nezdvihneš a neodnesieš.“ Ako mama povedala, tak aj bolo. Veď aj nám je zrejmé, že ten chlapec na to nemá dosť síl. To isté zažil Ježiš s Petrom, keď Ho Peter presviedčal: „Ja Ťa nikdy nezapriem!“ Ježiš mu povedal: „Skôr ako kohút zaspieva, trikrát Ma zaprieš.“ A to sa aj stalo. Ježiš veľmi dobre vedel, čo hovorí. Napriek tomu ho neodpísal, ale videl v ňom vodcu prvotnej cirkvi. Preto poslúchajme Ježiša a nepresadzujme si vlastné pravdy. Peter sa napriek tomuto zlyhaniu po rokoch dokázal priznať k Ježišovi, ba dokonca za Neho aj zomrieť! Bol premenený Duchom Svätým, bol citlivý na Ježišov hlas a šiel za týmto hlasom. Buď citlivý na Ježišov hlas, na to, čo Ti hovorí Duch Svätý, aby si porozumel, že Ježiš splní aj to, čo Ty nedokážeš.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nemáš obmedzenia a dokážeš všetko. Ďakujem Ti, že nás učíš pokore, keď zisťujeme, že sme slabí a zlyhávame. Ďakujem Ti, že milosť dávaš práve pokorným. Amen.
Pieseň: ES 645
Autor: Marek Poloha


Stále si predstavujem Hospodina. Žalmy 16,8

Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa Mu ponúkala, pretrpel muky na kríži a pohrdol potupou. Židom 12,2


Matúš 26,6-13 :: Modlíme sa za: Komárno (DNS)