Zamyslenie na deň 3.12.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 43,1-7

1 Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! 2 Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3 lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, 4 pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. 6 Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, 7 každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil.


Dobré Božie nevyhnutnosti. Tieto slová boli vyslovené v situácii ťažkých časov izraelského národa – v inej dobe, v inej kultúre, v inej časti sveta. Niektorým vetám nemusíme rozumieť. No tieto slová stále v sebe nesú posolstvo prekračujúce čas a miesto. Hovorí ich Stvoriteľ sveta ľuďom. Vlastne, môžem povedať – mne osobne. Je to bytosť, ktorá pozná jednotlivcov po mene. Vidí do ľudí. A vidí tam to, čo človek mnohokrát nemá odvahu ukázať navonok: Obavy, neistoty, úzkosť. A tento Stvoriteľ človeku hovorí: „Som a budem s Tebou! Preto sa nemusíš báť. Je pre mňa dôležitá Tvoja spása, tvoje blaho.“ Dokážeš tomu uveriť? Dokážeš Mu dôverovať? Dokážeš opustiť svoje obavy? Dokážeš sa spoľahnúť, že Hospodin má pre Teba prichystané niečo dobré? Dokonca lepšie, než je to prítomné? Ba lepšie, než je tvoja očakávaná predstava, čo by sa v živote malo diať, aby si našiel pokoj a radosť? Tvoja dôvera je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme sa k tomu dobrému mohli dostať. Prečo sa obávať toho, čo tu je – či toho, čo sa má stať – ak to má v rukách Vládca sveta? Dieťa v lone matky prežíva krátko pred narodením strach. Boh však kvôli tomuto prenatálnemu strachu nikdy nezastavil pôrod. Ak je dnešok i zajtrajšok Božou nevyhnutnosťou na našej ceste k čomusi novému, tak to chcem s dôverou prijať a oslavovať Ho vďačnou mysľou…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tesnú bránu, ktorú si pre nás pripravil. Zanechávame pred ňou svoje poklady, ktoré oproti nebu nič neznamenajú. Ďakujeme, že za časný život dávaš Svoj večný. Amen.
Pieseň: ES 504
Autor:  František Korečko


Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba. 2.Kronická 14,10

Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. Matúš 7,8


Židom 10,32-39 :: Modlíme sa za: Čankov (Dn)

One thought on “Zamyslenie na deň 3.12.2019

  1. Jednoznačne text hovorí o Izraelčanoch, lebo sú jednoznačne aj potrestaní a generácia, ktorá ho počas príchodu Pána neprijala bola celá potrestaná a bolo jej odňaté kráľovstvo. Podobne ako generácia na púšti. Aj boli roptýlení ale aj prinavrátení čo ešte nieje ukončené. A ako je napísané bude Izrael požehnaním na zemi s egyptom a asíriou čo predpovedal Izaiáš v 19. kapitole.
    Kžiadnemu inému národu až doteraz Pàn nepristupovali ako k nim.
    Ale je tam pár viet čo patrí aj veriacim od pohanov.

Comments are closed.