Zamyslenie na deň 29.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,13-22

13 Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí ľudia, divili sa; lebo ich poznali, že boli s Ježišom. 14 A keď videli stáť pri nich aj uzdraveného človeka, nevedeli, čo im namietať. 15 Kázali im teda vyjsť z rady, potom sa radili medzi sebou 16 hovoriac: Čo urobíme s týmito ľuďmi?! Veď tí, čo bývajú v Jeruzaleme, vedia, že prostredníctvom nich stalo sa zjavné znamenie a my to nemôžeme popierať. 17 Ale aby sa to ešte väčšmi nerozširovalo medzi ľudom, pohrozme im, aby nikomu viac nehovorili v tom mene. 18 Predvolali si ich teda a prikázali im, aby nikdy viac ani nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. 19 Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha! 20 Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. 21 Nato im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a najmä kvôli ľudu, pretože všetci velebili Boha za to, čo sa stalo; 22 keďže človek, na ktorom sa stalo znamenie uzdravenia, mal vyše štyridsať rokov.


Neučení a prostí učeníci. Žijeme v časoch najväčšej vzdelanosti v dejinách človeka. Prisudzuje sa jej veľký význam a vzdelaní sú všade v spoločnosti preferovaní. Vieme však, že vzdelanie ešte neznamená múdrosť. Rastu múdrosti vzdelanie určite pomáha, ale garanciou nie je. Často sa zamýšľam nad tým, prečo si Kristus nevybral do Svojho učeníckeho tímu to najvzdelanejšie, čo vtedy bolo k dispozícii. Čo myslíte, aj dnes by postupoval podobne? To, čo ma dnes nesmierne prekvapuje, je bohorovnosť vzdelaných a sebavedomie internetových mudrcov. Je isté, že známosť nadúva a vedie človeka k sebaklamu, že je niečím viac, že je hodnotnejší a nadradený nad ostatných. A my, ľudia, máme tento stav radi. Tak je to aj v teológii. Skutočné poznanie však robí človeka pokorným. Či je to lekár, vedec alebo politik – každý si uvedomuje, aj pri vysokej miere svojich poznatkov, že je nedokonalý a v hĺbke srdca vie o svojich limitoch. Priznať sa k tomu – to je už niečo iné. Aj preto sa v tomto texte dívame na konflikt vzdelaných teológov a nevzdelaných rybárov. Tých však Ježiš tri roky pripravoval na službu, na ktorú vzdelanie nestačí – potrebuje oveľa viac: oddanosť až na smrť, lásku k nepriateľom, nekonečnú pokoru, súcit a milosrdenstvo. Zo skúsenosti vieme, že toto nie sú predmety, ktoré sa v školách vyučujú. V Kristovej škole sú však na prvých miestach v zozname predmetov. Myslime na to, čím vyššie máme vzdelanie, tým viac, ak máme mená obložené titulmi! Myslime na to, čo chce Pán vidieť rásť v našom srdci!
Modlitba: Potrebujeme len Teba, Pane Ježišu! Len Ty vieš nechať umrieť pýchu a sebectvo a znovuzrodiť do pokory a milosrdenstva. Prosíme Ťa, konaj to vo mne, v Cirkvi, v ľudstve! Amen.
Pieseň: ES 543
Autor: Ľubomír Badiar


Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho upevnil naveky. Žalm 48,9

V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu. Efezanom 2,22


Skutky apoštolov 18,1-11 :: Modlíme sa za: Limbach (Ba)