Zamyslenie na deň 29.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 7,1-15

1 V prvom roku babylonského kráľa Bélšaccara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu prebehli hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí: 2 Daniel povedal: V noci som mal videnie: Ajhľa, štyri vetry neba rozbúrili veľké more 3 a z mora sa vynorili štyri veľké zvieratá, jedno odlišné od druhého. 4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Videl som, že mu vytrhali krídla, a keď ho zdvihli zo zeme, postavili ho na obe nohy ako človeka a dostalo ľudské srdce. 5 Potom druhé zviera, celkom iné, podobné medveďovi, bolo postavené na prednú stranu a v tlame medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa! 6 Nato som videl, že sa objavilo ďalšie zviera ako leopard a malo štyri vtáčie krídla na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a dostalo moc. 7 Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvrté zviera, strašné a náramne silné. Malo veľké železné zuby, žralo, drvilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo odlišné od všetkých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov. 8 Pozoroval som rohy, a hľa, ďalší, malý vyrástol medzi nimi. Tri z prvých rohov boli vytrhnuté. A hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské, a ústa, ktoré hovorili veľké veci. 9 Videl som, ako postavili tróny a Vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami. 10 Ohnivá rieka vytekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. 11 Potom som sa obzrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vydával roh. Pozrel som sa, a zviera bolo zabité, jeho telo zničené a vydané na spálenie. 12 Aj ostatným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, dokiaľ majú žiť. 13 V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako Syn človeka. Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred Neho. 14 Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie, Jeho kráľovstvo nezanikne. 15 Ja, Daniel, bol som tým zdesený, a videnia, ktoré mi prebehli hlavou, ma znepokojili.


Politika do kostola nepatrí. Ľudia neradi počúvajú v kostole veci, ktorými reagujeme na život v spoločnosti. Vraj, politika do kostola nepatrí. Do kostola nepatrí politické agitovanie, stranícke reči a podobne. Nedá sa však povedať, že kresťan sa nemá zaoberať politikou. Je to neoddeliteľná súčasť nášho života. Daniel dostal od Pána Boha videnia, v ktorých sa dozvedal o vážnych politických udalostiach. Podivné bytosti s podivnými vlastnosťami predstavovali ríše, vladárov a ich osudy. Zámer tohto videnia nebolo ohúriť ľudí predpovedaním budúcnosti. Daniel mal ľuďom zvestovať, že Pán Boh vidí všetko, čo sa na svete deje. A tiež, že nad tým všetkým chce vládnuť On sám. Predpovedal aj to, že raz príde na svet „Syn človeka“ – Ježiš Kristus, ktorý bude kraľovať na veky. Nie politickým spôsobom, ale tak, že bude rozhodovať nad životmi nás, veriacich v Neho. To, že žijeme s Kristom v srdci, sa má prejaviť nielen v kostole, ale aj v bežnom živote: v tom, ako pracujeme, koho volíme vo voľbách, ako chránime životné prostredie, ako žijeme vo vzťahoch, ako vychovávame deti. Pán Ježiš chce vo svete kraľovať cez nás a naše rozhodnutia. Chce svet pretvárať na kráľovstvo lásky a pokoja. Dovolíme Mu to v našich dnešných skutkoch?
Pieseň: ES 563
Autor: Ján Velebír


Mojžiš sa však usiloval obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: „Hospodin, odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu.“ 2.Mojžišova 32,11.12

Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu – Ježiša Krista, spravodlivého. 1.Jánov 2,1


1.Mojžišova 1,20-23 :: Modlíme sa za: Klenovec (Ri)