Zamyslenie na deň 28.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,1-12

1 Keď hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi a veliteľ chrámovej stráže a sadukaji, 2 ktorí sa hnevali na nich, že učili ľud a zvestovali vzkriesenie z mŕtvych v Ježišovi. 3 I položili ruky na nich a vsadili ich do väzenia do druhého dňa, keďže bol už večer. 4 Ale mnohí, ktorí počuli tú reč, uverili; počet mužov vzrástol asi na päťtisíc. 5 Na druhý deň zhromaždili sa ich poprední mužovia, starší a zákonníci v Jeruzaleme, 6 aj veľkňaz Annáš a Kaifáš, Ján Alexander a všetci, ktoríkoľvek boli z rodu veľkňazského; 7 postavili ich do prostriedku a vypytovali sa: Akou mocou a v mene koho ste to učinili? 8 Nato Peter, naplnený Duchom Svätým, odpovedal im: Vodcovia ľudu a starší! 9 Keďže nás vyšetrujete dnes pre dobrý skutok na nemocnom človeku, ako bol uzdravený, 10 vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. 11 Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. 12 A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.


Zavrhnúť uholný kameň viery. To, čo sa stalo Židom v Kristovej dobe, sa nám stáva aj dnes. Keď prišiel, pomýlil židovskú „generalitu“. Ľud Ho spoznal podľa Jeho dobroty a milosrdenstva. Videli akúsi „inú“ MOC, ako u svojich učiteľov zákona. Aký problém mali tí najzbožnejší? V čom bol Kristus neprijateľný pre kňazov, zákonníkov a farizejov? Upli sa na zákon a v tejto upätosti zabudli na to podstatné – milosrdenstvo a spravodlivosť. Zdokonaľovali normy života, kultivovali morálku, šikanovali seba i druhých dodržiavaním predpisov – akoby toto bolo to najdôležitejšie. Čo je teda uholným kameňom našej viery? Vtelenie sa súcitného, ľútostivého a milosrdného BOHA do tela a osoby JEŽIŠA. O čo viac tu ide? Aj my dnes sme si toho nanormovali neúrekom. CPP ECAV majú stovky strán! Viac zákonov = viac lásky a porozumenia? Nie, určite nie! Treba nám viac lásky a menej zákonov! Toto bola osudná chyba vtedajšieho zákonníctva, ktorým sa pokúsili uväzniť aj samotného Krista. Uväzniť, odsúdiť a zavrhnúť! Nezabudnime, že nie sme imúnni voči tomuto omylu – urobiť uholným kameňom niečo úplne iné! KRISTUS je tou úchvatnou katedrálou cirkvi, a nie bazilika sv. Petra v Ríme, ani tisíce kostolov po celom svete! Žime v Ňom a slúžme s Ním!
Modlitba: Ježišu, zákonníci si mysleli, že oni sú tí dobrí a praví, že ich predpisy a stavby sú dôležité. Aj my si to myslíme. Zbav nás egocentrizmu a sebaklamu, lebo oproti Tebe nie sme ničím! Len Teba potrebujeme. Jedine Ježiša! Solus Christos. Amen.
Pieseň: ES 153
Autor: Ľubomír Badiar


Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť. Micheáš 7,9

Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil naňho ruky a povedal: „Brat Saul, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým.“ Skutky apoštolov 9,17


Galaťanom 3,1-5 :: Modlíme sa za: Levoča (Ta)